Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Echiparea amenajărilor pentru irigație în contextul progresului tehnologic

5 Noiembrie 2014  Autor: teodora chiorean

Cercetări efectuate pe plan intern relevat o tendință certă de modificare a climei, de la cea de tip continental temperat la cea continentală cu tente excesive. În aceste condiții, irigația are rol existențial pe 2% din suprafața agricolă totală a României, iar pe aproximativ 40% are rol complementar față de inundații.


Necesitatea unei echipări moderne


Amenajările de irigație trebuie concepute, proiectate, realizate și exploatate ca lucrări naturalist-inginerești, dimensionate flexibil în raport cu modificarea în timp a unor elemente stabilite de studiile de specialitate. În medie, într-un deceniu, 2-3 ani sunt cu exces hidric cauzat, în principal, de precipitații excedentare, 5-6 ani sunt cu deficit hidric și 1-3 ani din această perioadă sunt normali.


Reprezentând atât o secvență tehnologică în agro-tehnologia plantei, cât și cel mai important mijloc tehnic de atenuare sau eliminare a secetei pedologice (cel mai agresiv factor din agricultură), irigarea reprezintă o lucrare costisitoare, atât în România cât și pe plan mondial. Mai lent sau mai dinamic, progresul tehnic provoacă transformări importante în societate, existând posibilitatea măririi decalajului față de țările dezvoltate. Orice domeniu de activitate – îndeosebi cel tehnic, în care se înscriu și irigațiile, ca sistem hidrotehnic – este pretabil și accesibil modernizărilor (prin soluții, materiale, echipamente, tehnologii etc), corespunzător unor cerințe noi, generate în special de progresul tehnologic.


Datorită costurilor mari ale sistemelor hidrotehnice, precum și restricțiilor legate de resurse (apă, sol, resurse umane, resurse financiare), în viitor se va pune mai mult accentul pe latura intensivă, decât pe cea extensivă, urmărindu-se îndeosebi utilizarea eficientă a apei, terenului și energiei, în cadrul amenajării existente. Un obiectiv al programului național de aderare a României la UE l-a reprezentat „extinderea suprafețeleor din amenajările de irigație existente, pe care se pot aplica udări”.


Pentru soluționarea obiectivului menționat, s-a impus acționarea în patru direcții, dependente de progresul tehnic:  1. Reabilitarea infrastructurii amenajării pe segmentul priză – hidrant;

  2. Echiparea cu utilaje moderne;

  3. Cunoașterea interrelațiilor apă – sol irigat – fenofaze plante – mediu ambiant;

  4. Training profesional.


Echiparea unui sistem hidrotehnic se poate face post-amenajare (în concordanță cu parametrii amenajării) și anterior amenajării (pe suprafețe mici). Se apreciază că echiparea este corespunzătoare pentru circa 50% din suprafața amenajată pe plan național.


Interrelația progres tehnic – echipare


Valorificarea într-un grad redus a amenajărilor pentru irigație prin subexploatrea acestora este generată, în principal, de lipsa echipamentului de udare sau de utilizarea unor produse tehnologice neperformante. Echiparea sistemului hidrotehnic se poate face prin:


-         post-amenajare, în concordanță cu dimensiunea constructiv-funcțională a amenajării interioare existente, specifică, majorității sistemelor realizate înaintea anului 1990;


-         anterior amenajării, pentru sisteme mici, ținând cont de performanțele utilajului de udare existent, ales în funcție de folosința servită.


Indiferent de data când se realizează achiziționarea utilajului de udare, dotarea trebuie făcută în concordanță cu cerințele specifice tehnicii noi, neuzate moral, existente la nivel internațional, folosind, pe cât posibil, utilaje care pot aplica norme variate pe durata ciclului de udare. În echiparea amenajărilor de irigație, influența progresului tehnic se manifestă asupra producătorului și a deținătorului de utilaje, în mod direct, prin componentele cantitativă și calitativă ale resursei umane și prin dimensiunea resursei financiare (în funcție de prețul de vânzare).


Se disting o serie de interconexiuni între progresul tehnic și factorii determinanți. Aspectele prin care intervine factorul uman sunt adesea în afara domeniului și, uneori, a logicii. Obiceiurile, preferințele, tradițiile și prejudecățile irigatorilor sunt greu de înțeles, fiind importante și, nu de puține ori, hotărâtoare pentru alegerea finală. „Securitatea socială” este prea importantă pentru a fi ignorată, prin introducerea unor metode de irigație radical diferite.


Nivelul de educație și de pregătire profesională al fermierilor are o mare influență asupra diferitelor variante tehnice de udare. De exemplu, trecerea de la irigația prin brazde la cea prin aspersiune a fost aplicată cu succes în diferite zone geografice, realizându-se o pregătire tehnică mai bună a fermierilor, pentru a folosi o treaptă de punere sub presiune și/sau o instalație de udare prin aspersiune.


Ridicând nivelul educațional al fermierilor, aceștia vor prefera să lucreze cu metode mai moderne. Interdependența dintre progresul tehnic și resursa umană se manifestă prin:


-         înlocuirea muncii fizice cu cea intelectuală;


-         creșterea ponderii activității de automatizare;


-         creșterea ponderii fiabilității umane, prin adaptarea la soluțiile noi, dobândite prin transferuri internaționale;


-         reducerea costurilor de exploatare și valorificarea utilajului la capacitatea proiectată, la performanțe tehnice egale, în concordanță cu experiența personală.


Asistăm, în tehnica de udare, la un proces continuu de înlocuire a muncii fizice, necesară îndeosebi pentru mutarea instalațiilor, cu cea intelectuală. Intervine, totodată, transformarea activităților simple în lucuri complexe, îndeosebi în mecanizare și/sau autoamtizare. Apar forme noi ale muncii manuale (operațiuni de reglare, de introducere a datelor și de interpretare a unor mesaje sau semnale de depanare a dispozitivelor de automatizare, de întreținere în timpul sezonului de irigat, dar și în sezonul rece), care necesită o gamă tot mai largă de cunoștințe și aptitudini intelectuale.


Intervențiile umane necesită personal calificat și se efectuează, de regulă, doar la nivelul intrărilor și ieșirilor procesului de aplicare a udării. Personalul calificat și cu experiență permite reducerea costurilor de exploatare a utilajului și folosirea acestuia la întreaga capacitate, comparativ cu același tip de utilaj, dar exploatat de personal necalificat.


Din aceste considerente, pentru anumite categorii de persoane, grupuri sociale și agenți economici sunt greu sau imposibil de realizat din mai multe cauze, cum ar fi: vârsta și psihologia inadecvate, lipsa interesului, necunoașterea stadiului problemei pe plan european și mondial, nesesizarea necesității și direcțiilor schimburilor respective. Acestora, progresul tehnic le inspiră teamă și nesiguranță conducându-i uneori spre oponență.


Progresul tehnic – piața utilajelor de udare


Piața, prin mediul puternic concurențial pe care îl susține și ca urmare a răspândirii progresului tehnic, prin globalizare, trebuie să conducă la achiziționarea celor mai bune produse, în condițiile unei dinamici rapide a productivității și a calității. Influența pe acest plan se produce prin:


-         un puternic mediu concurențial realizat de piață, ca urmare a diseminării rezultatelor cercetării prin globalizare;


-         producătorii de utilaje care vor aplica soluții brevetate vor ocupa poziții avantajoase în sistemul comercial;


-         reproducerea, pe piața internă, a situațiilor pozitive în care sunt implicați producătorii de peste hotare;


-         inexistența unui producător intern, care să realizeze integral, cu componente interne, echipamente performante (cu funcționare automată);


-         investiția specifică a echipamentului, acceptabilă din punct de vedere al deținătorului de teren.


Uneori, ca urmare a progresului tehnic, înlocuirea utilajelor cu altele mai performante se face chiar înaintea atingerii fazei de dezvoltare. Durata de viață normată este de aproximativ 10 ani, dar printr-o exploatare corectă (cu uzură fizică redusă) utilajeje pot fi folosite până la 20 de ani. Din punct de vedere al utilizatorului, este de dorit ca prețul unui tip de utilaj să îndeplinească condiția cererii, dar și aceste condiții tehnice.