Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Licitatie Zalau: Servicii veterinare

12 Martie 2015  Autor: infoferma

Servicii


Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Salaj
Str. Tipografilor nr. 4
Punct(e) de contact: Trenca Ioana
În atenția: Comp. Achizitii-Investitii
450145 Zalau
ROMÂNIA
Telefon: +40 260612124
E-mail: office-salaj@ansvsa.ro
Fax: +40 260660152
Adresă (adrese) Internet:
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)
Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)
Activitate principală
Altele: activitati sanitar-veterinare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului


II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului
Achizitia de servicii de supraveghere,prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: CSVA Girbou, Buciumi, Bobota, Maieriste, Dobrin, Mirsid.
Cod NUTS RO116
II.1.3)
Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Acord-cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
II.1.5)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
II.1.6)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.2)
Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)
Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 851 773,88 RON
Fără TVA
Secțiunea IV: Procedură


IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește
1. Pretul ofertei. Pondere 40
2. Factor tehnic. Pondere 60
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
1
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
Anunț de participare
Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 209-370259 din 30.10.2014
Secțiunea V: Atribuirea contractului


Contract nr: 14 Denumire: Achizitia de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om
V.1)
Data deciziei de atribuire a contractului:
28.1.2015
V.2)
Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
V.3)
Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului
SC Mativet SRL
Str. Garoafelor nr. 3, Sarmasag, jud. Salaj
450145 Bobota
ROMÂNIA
V.4)
Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 356 970,25 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 116 948 RON
Fără TVA
V.5)
Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: 8 Denumire: Achizitia de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om
V.1)
Data deciziei de atribuire a contractului:
23.1.2015
V.2)
Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
V.3)
Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului
Cabinet Medical Veterinar Dr. Lucaciu Pavel Aurel
Str. Depozitelor nr. 2, Zalau, jud. Salaj
450145 Mirsid
ROMÂNIA
V.4)
Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 165 285,08 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 165 285,08 RON
Fără TVA
V.5)
Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: 10 Denumire: Achizitia de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om
V.1)
Data deciziei de atribuire a contractului:
23.1.2015
V.2)
Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
V.3)
Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului
SC Szekely Veterinar SRL-D
Str. Oborului nr. 10/a, Zalau, jud. Salaj
450145 Dobrin
ROMÂNIA
V.4)
Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 237 174,64 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 187 514 RON
Fără TVA
V.5)
Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: 12 Denumire: Achizitia de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om
V.1)
Data deciziei de atribuire a contractului:
28.1.2015
V.2)
Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
V.3)
Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului
CMV Dr. Rus Sergiu Virgil
Str. Principala nr. 334, jud. Salaj
450145 Buciumi
ROMÂNIA
V.4)
Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 479 931,14 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 187 044,40 RON
Fără TVA
V.5)
Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: 16 Denumire: Achizitia de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om
V.1)
Data deciziei de atribuire a contractului:
28.1.2015
V.2)
Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
V.3)
Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului
SC Lozna Vet Agricol SRL
Str. Sf. Vineri nr. 38, bl. A32, ap. 17, Zalau, jud. Salaj
450145 Garbou
ROMÂNIA
V.4)
Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 489 409,45 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 194 982,40 RON
Fără TVA
V.5)
Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Secțiunea VI: Informații complementare


VI.1)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)
Informații suplimentare:
Caz special de incetare de drept a acordului cadru fara interventia instantei de judecata la data clarificarii definitive in instanta a litigiului pentru CSVA Maieriste.
VI.3)
Căi de atac
VI.3.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642
VI.3.2)
Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul DSVSA Salaj
450145 Zalau
ROMÂNIA
E-mail: ciurbeiustina@yahoo.com
Telefon: +40 260612124
Adresă Internet: http://www.ansvsa.ro/
Fax: +40 260660152
VI.4)
Data expedierii prezentului anunț:
10.3.2015