Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Statii meteorologice automate si servicii de instalare si punere in functiune, Bucuresti

24 Martie 2015  Autor: infoferma

Planuri anuale de achizitii publice


An Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatie
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA
Numar invitatie : 371510 / 23.03.2015
Denumire contract : Statii meteorologice automate si servicii de instalare si punere in functiune
Stare procedura : In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA
Cod fiscal RO 11672708 , Adresa Sos. Bucurest-Ploiesti nr. 97, sector 1, Bucuresti , Telefon 318.32.40 , Fax 316.31.43

I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele :
Sos. Bucurest-Ploiesti nr. 97, sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 013686, telefon:+40 213183240, fax:+40 213163143, persoana de contact:GABRIELA AIONESEI
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor :
Sos. Bucurest-Ploiesti nr. 97, sector 1, Bucuresti, Sediul Central _corp A-Sala de Conferinte
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial : Nu
I.2.2) Tip Activitate : Mediu
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract :
Statii meteorologice automate si servicii de instalare si punere in functiune
II.1.2) Tip contract : Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului :
Proiectul include achizitia, testarea si instalarea a 3 statii meteorologice automate (AWS) pentru monitorizarea parametrilor meteorologici din zona de interes. Aceste statii (AWS) vor fi integrate in reteaua meteorologica nationala. In acest context, datele obtinute vor contribui la elaborarea de prognoze si avertismente, bazate pe modele meteorologice numerice, pentru evenimente meteorologice severe. Un sistem integrat on-line de date meteorologice va fi implementat la Sibiu, Brasov si Tg. Mures, cu scopul de a oferi in timp real informatii meteorologice (rezultate model, radar si date transmise prin satelit).Un sistem integrat on-line de date meteorologice va fi implementat in zonele judetelor Sibiu, Brasov si Mures, cu scopul de a oferi in timp real informatii meteorologice (rezultate model, radar si date transmise prin satelit) pentru evaluarea impactului evenimenetelor extreme asupra agriculturii, transportului si implementarea strategiilor locale/regionale privind adaptarea la schimbarile climatice
II.1.6) CPV : 38127000-1 - Statii meteorologice (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi : Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata : 226,086 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare


Conditii suplimentare


Denumire Descriere
Garantie de participare Se solicita garantie de participare in valoare de 4.521 lei. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art 86 HG 925/2006, inclusiv prin virament bancar. Perioada de valabilitate agarantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. I.M.M. – urile beneficiaza de reducere cu 50%,Ofertanti vor putea constitui garantia de partticipare prin urmatoarele forme :-Virament bancar, - Depunerea în contul autoritatii contractante (RO97BRDE445SV12237674450 deschis la BRD Filiala Victoria), a unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pâna la data deschiderii ofertelor; - Numerar la casieria din Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97 sector 1, Bucuresti, corp B de cladire; - Scrisoare de garantie bancara pentru participarea la procedura conform Formularul nr. 10. - Orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii- conform art. 86 din H.G. nr. 925 / 2006 modificata cu H.G. 834 / 2009). O copie a dovezii constituirii garantiei de participare la licitatie va însoti plicul exterior, pentru a putea permite verificarea constituirii corespunzatoare fara desigilarea acestuia . În cazul în care ofertantul se încadreaza în categoria IMM, vor anexa la documentul ce atesta plata garantiei de participare, (Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM.) Pentru o raportare unitara, echivalenta leu/alta valuta se va raporta cursul afisat de BNR cu cinci zile lucratoare inainte de data limita de deounere a ofertelor la cursul afisat de BNR.De exemplu daca deschiderea ofertelor va fi intr -o zi de miercuri se va utiliza cursul de schimb de joi din saptamana trecuta, curs de schimb leu/alta valuta afisat de BNR
Garantie de buna executie Se va constitui garantia de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90 alin (1), (2) si (3). - (1) De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplica în mod corespunzator. (2) În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. (3) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale. III.1.5)III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare


SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare : Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire : Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic


Factori de evaluare


IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica : Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire :
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei : Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret : -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor : 09.04.2015 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor : 09.04.2015 09:30
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei : 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : Da
VI.1.2) Tip de finantare : Program / Proiect
Program / Proiect: Alte finantari (-)
Data expedierii prezentei invitatii : 23.03.2015 10:45