Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Contract de furnizare - achizitie de produse alimentare din categoria "LEGUME SI FRUCTE”, Prahova

24 Martie 2015  Autor: infoferma

Textul integral al anuntului:Planuri anuale de achizitii publice


An Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatie
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova
Numar invitatie : 371442 / 20.03.2015
Denumire contract : Contract de furnizare – achizitie de produse alimentare din categoria “LEGUME SI FRUCTE”
Stare procedura : In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova
Cod fiscal 9770267 , Adresa Ploiesti, Sos. Vestului, nr. 14 - 16, jud. Prahova, Ploiesti , Telefon +40 244511400 , Fax +40 244586100

I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele :
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor :
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial : Nu
I.2.2) Tip Activitate : Protectie sociala
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract :
Contract de furnizare – achizitie de produse alimentare din categoria “LEGUME SI FRUCTE”
II.1.2) Tip contract : Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului :
Obiectul contractului îl constituie achizitionarea de produse alimentare din categoria “Legume si fructe”, în sortimentele si cantitatile mentionate in Caietul de sarcini, pentru unitatile de asistenta sociala din subordinea autoritatii contractante.Valoarea estimata totala a contractului este de 434519.00 lei, iar valoarea estimata a contractului care se va incheia pe anul 2015 este de 313098.00 lei. Optiuni: Conform art.6 din H.G. nr. 925/2006, cu conditia existentei resurselor financiare.
II.1.6) CPV : 03200000-3 - Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi : Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata : 313,098 - 434,519 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare


Conditii suplimentare


Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare: lot.1=850.00 ron, lot.2=1800.00 ron, lot.3=3400.00 ron (pentru IMM-uri, sumele se reduc cu 50%, in conditiile legii). Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitate de constituire: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se va incarca in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor, semnata cu semnatura electronica. Pentru operatorii care constituie garantia in valuta, echivalenta lei/valuta se face la cursul BNR, data de referinta va fi anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului, fara TVA. Modalitate de constituire: conform art.89-90 din HG. nr.925/2006. Este de preferat ca emiterea garantiei sa fie efectuata de catre o banca din România.III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare


Criterii de calificareSECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare : Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica : Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire :
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei : Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor : 08.04.2015 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor : -
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei : 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : Nu
VI.1.2) Tip de finantare : Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii : 20.03.2015 10:44