Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Fructe si Legume transformate, Timis

7 Aprilie 2015  Autor: infoferma

Data publicarii: 06.04.2015
Natura contractului: Contract de produse
Data inchiderii licitatiei: 21.04.2015
Termenul de solicitare a caietului de sarcini: -
Locul realizarii:
Regiunea: RO: Timiș
I.D.: 17927196
Tipul documentului: Anunt de participare
Autoritate contractanta: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
Descriere: Furnizare de fructe si legume transformate Valoarea estimata a contractului pana la 31.12.2015: 344 418,54 lei fara TVA, la care se adauga posibilitate de prelungire(4 luni) cu o valoare estimata de 172 291,14 lei fara TVA, rezultand o valoare totala estimata pe 12 luni de 516 709,68 lei fara TVA Valoarea estimata fara TVA: intre 344 418,54 si 516 709,68 lei unde valoarea minima reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si verifica ofertele) iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea pentru suplimentarea cu patru luni. Optiuni: posibilitatea de prelungire cu 4 luni , cf HG 925/2006, actualizata, art.6, alin 3
Numar extern: 7-372140
Cod CPV: 15330000-0
Atasament (Documentatie de atribuire)
7-372140.zip (146 KB)


Planuri anuale de achizitii publice


An Denumire plan Denumire detaliu plan
Detaliu invitatie
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
Numar invitatie : 372140 / 06.04.2015
Denumire contract : Fructe si Legume transformate
Stare procedura : In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
Cod fiscal 17090636 , Adresa P-ta Regina Maria nr.3, Timisoara , Telefon +40 256490281 , Fax +40 256407066
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele :
P-ta Regina Maria nr.3, Timisoara, Romania, cod postal: 300004, telefon:+40 256490281, fax:+40 256407066, persoana de contact:Marcel George Scarlatescu
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor :
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis :P-ta Regina Maria nr.3, Timisoara
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial : Nu
I.2.2) Tip Activitate : Protectie sociala
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract :
Fructe si Legume transformate
II.1.2) Tip contract : Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului :
Furnizare de fructe si legume transformate Valoarea estimata a contractului pana la 31.12.2015: 344 418,54 lei fara TVA, la care se adauga posibilitate de prelungire(4 luni) cu o valoare estimata de 172 291,14 lei fara TVA, rezultand o valoare totala estimata pe 12 luni de 516 709,68 lei fara TVA Valoarea estimata fara TVA: intre 344 418,54 si 516 709,68 lei unde valoarea minima reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si verifica ofertele) iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea pentru suplimentarea cu patru luni. Optiuni: posibilitatea de prelungire cu 4 luni , cf HG 925/2006, actualizata, art.6, alin 3
II.1.6) CPV : 15330000-0 - Fructe si legume transformate (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi : Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata : 344,418.54 - 516,709.68 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare In conformitate cu art.43^1, alin. 2 lit.a din OUG 34/2006, actualizata, in cuantum de: 3445 lei Modalitatile de constituire a garantiei de participare sunt cele prevazute la art.86, alin.1 din HG 925/2006, actualizata, autoritatea contractanta accepta ca modalitate de plata inclusiv depunerea sumei la casierie (modalitati prevazute in art. 86, alin. (5) din HG 925/2006, actualizata. Contul in care se va face plata garantiei ( in cazul depunerii prin Ordin de plata ) este urmatorul :RO 47TREZ 6215006XXX005136, Trezoraria Timisoara. In cazul instrumentelor de garantare ( scrisoare bancara sau polita de asigurare) se va avea in vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite , astfel cum prevede art.86 alin.2 din HG 925/2006. Sa se faca referire expresa la denumirea procedurii organizate de autoritatea contractanta si sa contina clar denumirea acesteia.Sa contina valoarea garantiei de participare solicitata prin documentatia de atribuire.Sa aiba înscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, solicitata prin documentatia de atribuire.Sa contina parafa lizibila a bancii/societatii de asigurare emitente si semnatura autorizata. Dovada platii garantiei de participare se va prezenta cel tarziu in sedinta de deschidere (conform art.86, alin(6), din HG 925/2006, actualizata. In conformitate cu prevederile art. 43^1 alin.(2), lit.b din OUG 34/2006, actualizata, perioada de valabilitatea a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei , respectiv minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii care constitue garantia de participare in euro sau alta valuta, vor utiliza echivalenta BCE leu/valuta din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. IMM-urile beneficeaza de reglementarile legale prevazute in Lg 346/2004.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare : Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica : Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire :
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei : Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor : 21.04.2015 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor : 21.04.2015 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei : 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : Nu
VI.1.2) Tip de finantare : Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii : 03.04.2015 12:53