Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Servicii de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala

17 Iulie 2015  Autor: infoferma


ANUNT privind repetarea procedurii de licitatie restransa a 28 de proiecte din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2015-2018. Agricultura si Dezvoltare Rurala - ADER 2020- In baza prevederilor O. M. nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii sl Dezvoltarii Rurale, pe anii 2015-2018, Agricultura si Dezvoltare Rurala - ADER 2020". a H. G. nr. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea.monitorizareastevaluareaproiecteior din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare, a O. M. nr 4729/2004 privind aprobarea modelului termenilor de referinta si modelului contractului de finantare pentru proiecte din Planul sectorial sl a O.M. nr. 1027/2015 privind constituirea comisiilor de evaluare a eligibilitatii potentialilor contractori ai proiectelor de cercetare cuprinse In Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2015-2018, Agricultura si Dezvoltare Rurala - ADER 2020- postate pe pagina web a MADR, www.madr.ro la sectiunea "industrie alimentara, cercetare - inovare".


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale repeta licitatia restransa pentru un numar de 28 de proiecte de cercetare-dezvoltare. respectiv: ADER 1.1.5. 1.2.1 1.2.2. 21.1, 2.2.1.3.3.4. 5.2.1 53 53.4. 6.2.1. 8.1.2. 91.1.10.1.1.10.1.2,10.2.1., 111.1.11.1.2, 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1. 12.4.1., 12.4.2. 12.43. 14.1. 14.1.2.14.2.1. 15.1.1. si 16.2J.. cuprinse in anexa nr. 2 a O. M. nr. 708/2015. Potentialii contractori pot depune ,,Expresiile de interes" daca indeplinesc conditiile generale de etigibilitate prevazute In O. M. nr. 1027/2015 ''Expresiile de interes" vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:


a) declaratia de eligibilitate scrisa pe propria raspundere, conform modelului din formularul nr 1 din 0. M. nr. 1027/2015, prin care participantul declara ca respecta conditiile de eligibilitate pentru participarea la competitie, in cazul unul grup/parteneriat declaratia se prezinta atat de catre conducatorul de proiect, cat si de catrc parteneri;


b) documentele doveditoare aferente persoanei Juridice, atat pentru conducatorul de proiect cat si pentru parteneri, prezentate In copii, conforme cu originalul; extras din bilantul contabil pe anul 2014, balanta de verificare contabila, din trimestrul anterior datei de depunere a ofertei sau acte similare.


In functie de tipul organizadei. contul de profit si pierderi:


c) documentele doveditoare prezentate in copii conforme cu originalul (pentru persoanele juridice, se solicita actul juridic de infiintare/ statutuL iar pentru persoanele fizice, certificatul de inregistrare la Registrul Comentului. autorizarea functionarii ca PFA. codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantarea, documente privind punctul de lucru);


d) declaratia scrisa pe proprie raspundere prin care participantul declara ca unitatea este inscrisa In Registrul Potentialilor Contractori, gestionat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (avand pagina de internet http://rpc.ancs.ro, in aceasta declaratie trebuie mentionate denumirea unitatii sl numarul de inregistrare in Registrul Potentialilor Contractori;


e) declaratia scrisa pe proprie raspundere, pdn care potentialul contractor descrie activitatile de conducere sau executie desfasurate in cadrul altor proiecte la care a participat, din domeniile de relevanta ale proiectului licitat, conform modelului din formularul nr 2, din O.M. nr 1027/2015:


prezentarea pe scurt a potentialului contractor, a capacitatii tehnico stiintifice si manageriale de a executa proiectul;


g) componenta parteneriatului propus pentru executia proiectului sl acordul bilateral dintre conducatorul de proiect si flecare dintre partenerii conform modelului din formularul 3, din O. M. nr 1027/2015;


h) Durta prezentare a partenerilor ''Expresiile de interes" pentru participarea la licitatie se depun la seaelariatul Directiei Generale Industrie Alimentara din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Bucuresti. B-dul Carol I. nr 2-4. sector 3, etajul II, cam. 122, pana la da de 27.07.2015