Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Ordinul pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit

31 August 2015  Autor: infoferma

Pentru veniturile din activități agricole realizate de persoanele fizice, individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale și care afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animale deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă, potrivit prevederilor art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


 La pierderi se înscriu fenomene precum înghețul, grindina, poleiul, inundațiile, ploaia abundentă, seceta, dar și pagubele produse de animalele sălbatice. Procedura de aplicare a prevederilor legale sus menționate se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


 


          Constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor, potrivit art.73 alin.(8) din Legea nr.571/2003, se face:


          - la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică care desfășoară activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit;


         - de o comisie constituită pe plan local, prin ordin al prefectului județului/municipiului București, la propunerea directorului executiv al direcției agricole județene/municipiului București, dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un reprezentant al direcției agricole județene/municipiului București și un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.


 


          Reducerea normei de venit se face de organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, pe baza documentelor justificative eliberate de comisia de specialitate menționată mai sus.


 


Prezentul proiect de ordin propune aprobarea modelului și conținutului următoarelor formulare, utilizate în  aplicarea procedurii de reducere a  normei de venit:


- cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale. Aceasta este întocmită de persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică care desfășoară activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit. Cererea se depune la unitatea administrativ – teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mult 72 ore de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantațiilor ori a rodului viilor, plantațiilor pomicole, de hamei și de arbuști fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor și familiilor de albine. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează și certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care să se precizeze că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute la art.73 alin.(7) din Legea nr. 571/2003.


-  proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;


cerere privind reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole;


referat privind reducerea normei de venit, potrivit art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003;


- decizie de respingere a cererii privind reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole.