Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

S-a deschis sesiunea de depunere a cererilor pentru sectorul pomicol

24 Mai 2016  Autor: miruna sorescu

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale primește, începând din data de 20 mai 2016, cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul submăsurilor 4.1a – „Sprijin pentru investiții în exploatații pomicole”, 4.2a – „Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor din sectorul pomicol”și 4.2 – „Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol” din PNDR 2014-2020.Pentru toate aceste submăsuri, sesiunea anuală continuă de primire a proiectelor este deschisă în intervalul 20 mai 2016, ora 9.00 – 31 octombrie 2016, ora 16.00.
Solicitanții de fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală au în 2016 la dispoziție peste 172 milioane de euro prin finanțările lansate acum.Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficială a Agenției www.afir.info pentru toate cele trei submăsuri.„Deschiderea acestor sesiuni vine să completeze fondurile disponibile pentru investițiile în agricultură și dezvoltare rurală din 2016. În sesiunea din 2015, solicitarea de fonduri pentru cele trei Submăsuri a depășit 95 milioane euro. Având în vedere simplificările procedurale implementate de AFIR care facilitează semnificativ implementarea Programului, sunt convins că pe parcursul acestui an vom epuiza toate sumele alocate” a declarat Eugen POPESCU, directorul general AFIR.
Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.Cei 70,5 milioane euro disponibili în 2016 pentru accesarea Submăsurii 4.1a – „Sprijin pentru investiții în exploatații pomicole” vor contribui la creșterea competitivității, și diversificarea producției. Un alt obiectiv este creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței exploatațiilor pomicole, dar și creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute. Sunt de asemenea sprijinite proiectele care duc la dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1a sunt atât persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, dar și Societățile comerciale sau institutele de cercetare – dezvoltare.
Depinzând de dimensiunea exploatației și de obiectivele propuse prin proiect, intensitatea sprijinului este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile și se poate majora în unele situații cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%.
Astfel, sprijinul acordat pentru proiectele de investiții finanțate prin sM 4.1a poate varia între 100 mii euro și 1,05 milioane euro fonduri europene nerambursabile.
Dintre investițiile eligibile amintim:
Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină inclusiv generatoare terestre Antigrindină, îngheț, caniculă și ploaie, echipamente de irigații la nivelul exploatațiilor;
În cazul proiectelor care propun achiziția de generatoare terestre antigrindină, solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finanțare, Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor, iar la ultima Cerere de Plată, Avizul de includere în SNACP;
Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă și ploaie;


 


Parte din Subprogramul Pomicol este și submăsura 4.2a – Procesarea produselor Pomicole, cu o alocare de 8,6 milioane euro pentru sesiunea anuală continuă din 2016. Submăsura sprijină financiar investițiile în unitățile care procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie și pentru eficiență energetică precum și entru acțiuni de marketing.
De asemenea, beneficiari eligibili sunt întreprinderi individuale și familiale, persoanele fizice autorizate și persoanele juridice (societăți comerciale), inclusiv grupurile de producători.
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru întreprinderi mari. Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Programul European pentru Inovare).
În funcție de tipul beneficiarului și de activitatea de procesare propusă, sprijinul european nerasmbursabil poate varia între 200 mii euro și 1,5 milioane euro.De exemplu, pentru producerea de băuturi sprijinul este de 200 mii de euro pentru microîntreprinderi și de 300 mii de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).
Dacă o microîntreprindere poate obține 900 mii euro pentru proiecte care acoperă tot lanțul alimentar, o întreprindere mare poate obține pentru aceeași activitate 1,5 milioane euro.
Banii disponibili prin această submăsură pot fi folosiți și pentru:
Înființarea, extinderea și modernizarea unităților ce colectează, condiționează și/procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice.
Achiziționarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalații și echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime.Cheltuieli generate de organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului; cheltuieli cu achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului; achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
93,4 milioane euro sunt alocați pentru acest an submăsurii 4.2 - “Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol”.
Aceste fonduri sunt destinate investițiilor care au ca scop înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, aplicarea măsurilor de protecția mediului, creșterea numărului de locuri de muncă sau promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile.
Beneficiarii Submăsurii – persoane fizice autorizate, societăți comerciale, cooperative agricole – pot obține o rată a sprijinului public nerambursabil de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
Astfel, pentru un proiect se pot obține până la 2,5 miloane euro Euro/proiect, în funcție de tipul beneficiarului și investiția propusă.
Ca și în cazul proiectelor finanțate prin submăsura 4.2a, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European de Inovare).
Printre cheltuielile finanțate prin submăsura 4.2 se numără:
Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
Achiziționarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
Lista chieltuielilor eligibile, precum și toate condițiile de accesare ale celor trei submăsuri sunt disponibile pe site-ul AFIR, www.afir.info.