Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

La Meat & Milk 2017, fermierii pot accesa solutii de garantare de la FGCR-IFN

7 Aprilie 2017  Autor: infoferma

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR-IFN SA) va participa și la această ediție a Expo-Conferinței Internaționale Meat & Milk, evenimentul urmând să se desfășoare în zilele de 25 și 25 mai, la Poiana Brașov, Hotel Alpin.


La standul pe care îl va avea amenajat în secțiunea B2B-Expo, FGCR-IFN SA își va prezenta soluțiile de finanțare și garantare a creditelor destinate dezvoltării afacerilor din agro-industrie.


Fondul de Garantare a Creditului Rural s-a constituit în februarie 1994, potrivit Legii nr. 31/1990, ca o societate comercială pe acțiuni, în urma negocierilor Comisiei Comunității Europene și Guvernul României, reprezentat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, concretizând programul Comunității Europene de sprijinire a procesului de privatizare a agriculturii în România și s-a înscris ca IFN în anul 2006, în baza OG nr. 28/2006, modificată prin Legea nr. 93/2009.Începând cu data de 30 iulie 2007, a primit din partea Băncii Naționale a României notificarea de înregistrare în Registrul Special BNR sub nr. RS-PJR-090029/2007 și în Registrul General BNR sub nr. RG-PJR-41-090173/2007,


FGCR-IFN – S.A. este membru al Asociației Europene de Cauționare Mutuală.Obiectivele Fondului sunt:


– sprijinirea absorbției fondurilor europene;


– să stimuleze accesul producătorilor agricoli privați, procesatorilor privați de produse agricole și primăriilor comunale la credite și la alte instrumente de finanțare;
– să faciliteze accesul investitorilor privați din sectorul agro-alimentar la finanțare prin acordarea de garanții instituțiilor financiare (bănci comerciale și alte instituții financiare) pentru credite destinate finanțării producției, stocurilor, capitalului de lucru și investițiilor  efectuate în acest sector;


Beneficiarii 


Beneficiarii garanțiilor pot fi:


– persoane juridice si persoane fizice in calitate de producatori agricoli individuali;
– fermierii;
– procesatorii de produse agricole;


– beneficiarii FEADR și FEGA.


Produse


Produsele care pot fi garantate de FGCR-IFN-SA :


Creditele destinate finanțării capitalului de lucru necesar fermierilor și procesatorilor de produse agricole pentru realizarea producției. Garanția se acordă ỉn baza prevederilor Legii 329/2009 cu modificările și completările ulterioare și a Normelor Metodologice de aplicare.


Creditele destinate achizitiei de terenuri agricole in conditiile OUG 43/2013 si Normele Metodologice de aplicare a acesteia.


Creditele acordate de instituțiile finanțatoare ỉn cadrul Convențiilor cadru-plafon de garantare ỉncheiate de Fond cu acestea, pe baza adeverințelor emise de APIA beneficiarilor sprijinului alocat din bugetul european și bugetul national (SAPS, PNDC, subvenții pentru bunăstarea păsărilor și porcilor, etc). 


Finanțările acordate de instituțiile de credit beneficiarilor FEADR ai măsurilor: 


– 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole;


– 123 – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole forestiere;


– 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii.


– 312 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microỉntreprinderi;


– 313 – Încurajarea activităților turistice;


– 322 –  Renovarea, dezvoltarea satelor, ỉmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea ỉn valoare a moștenirii rurale.


Finantarile acordate pentru realizarea obiectivelor de investiții cu cofinanțare FEGA;


Finantarile acordate pentru realizarea obiectivelor de investiții în domeniul agriculturii și industriei alimentare;


FGCR-IFN-SA emite scrisori de garanție beneficiarilor FEADR prevăzuți ỉn OUG 79/2009 pentru incasarea avansului prevăzut ỉn contractele de finanțare nerambursabilă ỉncheiate cu AFIR. Beneficiarii FEADR care pot solicita Fondului emiterea scrisorilor de garanție pot fi :


– comunele, orașele, ADI și ODP ;


– grupurile de acțiune locală (GAL);


– organizațiile și federațiile de utilizatori de apă (OUAI). 


Caracteristicile garanției


In cazul beneficiarilor privați: 


–Garanția FGCR-IFN SA va acoperi până la 80% din valoarea finanțării contractate și se va reduce progresiv pe măsura rambursării acesteia;
–Valoarea maximă a garanției nu va putea depăși echivalentul a 2,5 mil. Euro denominați ỉn lei la cursul leu/euro de la data solicitării de garantare;
–Beneficiarii sunt IMM-uri și nu se află ỉn dificultate financiară ỉn sensul prevederilor orientărilor comune privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea ỉntreprinderilor ỉn dificultate (dupa caz).


În cazul beneficiarilor publici ai OUG 79/2009 garanția FGCR acoperă 110 % din valoarea avansului prevazut in contractul de finantare nerambursabil incheiat cu AFIR.


În cazul beneficiarilor publici care obtin finantari din partea institutiilor de credit, garantia FGCR reprezinta 100% din valoarea creditului.


Orice informație cu privire la serviciile oferite de Fond le puteți obține transmițând întrebările dvs. pe adresa office@fgcr.ro.


Detalii despre eveniment și înscrieri, pe www.meat-milk.ro/conferinta.