Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Noi ajutoare De Minimis pentru crescătorii de ovine și caprine

19 Iunie 2017  Autor: infoferma

(Comunicat) APIA informează că producătorii agricoli care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii ovinelor și caprinelor au la dispoziție, în 2017, suma de 36.000 de lei, bani care pot fi accesați printr-o nouă schemă de ajutor pentru fermieri.


Această schemă se poate aplica următoarelor categorii de fermieri:


producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, valabil până la data plății ajutorului de minimis;


producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;


producătorilor agricoli persoane juridice.


Beneficiarii care solicită ajutoare de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, pentru a primi sprijinul financiar:


să dețină o exploatație înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor, astfel cum e prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;


să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care cere acordarea sprijinului către o entitate autorizată sanitar-veterinar în acest scop;


Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1 leu/kg lână comercializată. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.


Astfel, după intrarea în vigoare a hotărârii, crescătorii pot solicita înscrierea în Program prin care cer înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea. Actele însoțite care trebuie să însoțească cererea sunt următoarele:


copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;


copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;


dovadă cont activ bancă/trezorerie;


declarație pe propria răspundere.


Pentru obținerea sprijinului solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea lânii au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, documente justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținută, până la data limită a anului de cerere, respectiv 1 iulie, inclusiv. Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată.


Unele categorii de ajutoare nu intră în schema de ajutor de minimis. Acestea sunt:


ajutoarele a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate sau introduse pe piață;


ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;


ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.