Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

ANSVSA: Gidul creșterii găinilor ouătoare în ferme

9 Octombrie 2017  Autor: infoferma

Având în vedere importanța tot mai mare care se acordă la nivel european respectării normelor de protecție și bunăstare a animalelor, mai ales în condițiile scandalului ouălor contaminate care a bulversat piața occidentală în acest an, ANSVSA a elaborat un ghid de recomandări privind protecția și bunăstarea găinilor ouătoare. Specialiștii precizează că aceste recomandări se adresează fermelor cu efective de peste 350 de păsări.


Metode de creștere


Metodele de creștere ale găinilor ouătoare pot fi: sistem ecologic- cod 0;  sistem extensiv- cod 1; la sol- cod 2.  În funcție de sistemul de creștere, fiecare exploatație are un număr distinctiv care are următoarea alcătuire:


a. Un număr care corespunde metodei de creștere (1 pentru sistemul extensiv, 2 pentru metoda de creștere la sol, 0 pentru producție ecologică);


b. Codul României – RO;


c. Codul județului;


d. Un număr acordat cronologic exploatațiilor din care provin ouăle, începând cu numărul 001.


Este obligatoriu ca ouăle să fie înscripționate cu numărul distinctiv pentru a se putea verifica trasabilitatea.


Personalul angajat 


Personalul angajat de către administratorul unității, mai ales cel care desfășoară activități cu animale, trebuie să corespundă din punct de vedere numeric și al pregătirii profesionale în ceea ce privește creșterea și îngrijirea păsărilor. Păsările trebuie să fie îngrijite de personal suficient, care deține cunoștințe adecvate, capabil:


a) Să recunoască dacă păsările au sau nu au o stare de sănătate bună;


b) Să înțeleagă semnificația modificărilor intervenite în comportamentul păsărilor; c) Să aprecieze caracterul adecvat al mediului în ansamblu sau pentru sănătatea și bunăstarea păsărilor.


În situația în care păsările trebuie capturate, această operațiune se efectuează cu atenție și numai de către personal instruit și competent. Personalul trebuie să fie responsabilizat să respecte pe întreaga perioadă de activitate productivă sau de viață a animalelor principiile și normele de protecție și bunăstare a animalelor, prin afișarea la loc vizibil și în puncte de interes de panouri cu restricții, măsuri speciale de bunăstare, proceduri de urgență etc.


Inspecția


Inspecția grupurilor sau loturilor de păsări trebuie efectuată cel puțin o dată pe zi. În timpul inspecției trebuie să se asigure o vizibilitate clară la nivelul membrelor, a tuturor părților corpului păsării pentru o bună observare a acesteia. Pentru inspecția atentă a efectivului sau a grupului de păsări, trebuie să se acorde o atenție deosebită condiției fizice, mișcărilor, respirației, aspectului penajului, ochilor, ciocului, picioarelor și ghearelor și, dacă este necesar, crestei, prezenței paraziților externi, excrementelor, consumului de apă și hrană, sporului în greutate, precum și producției de ouă.


Clădirile care cuprind mai mult de 3 rânduri de cuști trebuie astfel proiectate încât să permită inspecția fără dificultate a tuturor rândurilor de cuști. În cazul cuștilor îmbunătățite, pentru a se facilita inspecția (dar și în vederea populării/depopulării), trebuie să existe un coridor de minimum 90 cm între rândurile de cuști, și un spațiu de 35 cm între pardoseala clădirii și partea inferioara a cuștilor. Lumina naturală poate fi suplimentată cu lumină artificială, sursele de lumină artificială fiind repartizate în așa maniera încât să se poată asigura o iluminare corespunzătoare. Problemele constatate în urma inspecțiilor vor fi remediate de către persoanele responsabile, în cel mai scurt timp posibil.


La nivelul fiecărei ferme va trebui să existe un spațiu special amenajat pentru păstrarea produselor biologice și a medicamentelor conform prescripțiilor unității producătoare. În mod special, în cazul păsărilor crescute pe sol, inspecția se realizează începând cu primele zile de la populare, astfel încât să nu creeze un disconfort suplimentar păsărilor, iar acestea să se obișnuiască cu prezența personalului. În primele săptămâni după populare trebuie observat modul în care păsările se adaptează noilor condițiilor din adăpost - lumină, așternut, ventilație, temperatură.


Evidența efectivelor


Proprietarul, deținătorul animalelor, administratorul sau medicul veterinar trebuie să păstreze o evidență a tuturor tratamentelor efectuate și a numărului de păsări moarte găsite la fiecare inspecție (registru de tratamente, registru de mortalități). În registrul de tratamente se vor menționa data efectuării tratamentului, medicamentele folosite, doza, și calea de administrare, perioada de așteptare și grupul de păsări tratat. În evidențe trebuie să se regăsească:


-Procedura de ucidere în caz de urgență elaborată conform precizărilor din Anexa 1, cap.1 din Regulamentul Consiliului 1099/2009/EC privind protecția animalelor în timpul uciderii.;


-Inspecțiile zilnice efectuate în fiecare hală;


-Buletinele de analiză pentru apă și furaje.


La nivelul fermei trebuie să se mai găsească atestatele angajaților privind cursurile de creștere, protecție și bunăstare urmate, precum și evidența instructajelor cu personalul angajat privind protecția și bunăstarea animalelor. Evidențele vor fi păstrate pentru o perioadă de cel puțin 3 ani și trebuie să fie puse la dispoziția autorității competente atunci când se efectuează o inspecție oficială sau la cerere.


Montorizarea echipamentelor


Pentru buna funcționare și monitorizare a echipamentelor și instalațiilor trebuie să existe proceduri scrise, clare, simple, eficiente și cu finalitate pentru inspecția instalațiilor, care trebuie efectuată de cel puțin o dată pe zi. Administratorul fermei va afișa la loc vizibil datele de identificare ale persoanelor responsabile cu reparațiile și situațiile de urgență; totodată va afișa procedurile scrise despre modul de operare în caz de defecțiune.


Atunci când sănătatea și bunăstarea animalelor depind de un sistem de ventilație artificială, trebuie să existe un sistem de rezervă corespunzător care să garanteze reînnoirea suficientă a aerului, în eventualitatea defectării sistemului de bază. Trebuie să existe sisteme de alarmă pentru avertizare în cazul defectării unui echipament de monitorizare a condițiilor de microclimat. Utilajele folosite pentru igienizarea adăposturilor trebuie să fie într-o stare foarte bună de întreținere și igienă.


Creșterea în sisteme alternative


În cazul sistemelor alternative în care păsările sunt crescute liber pe mai multe niveluri, în hale închise, al căror număr distinctiv începe cu cifra 2, trebuie respectate următoarele cerințe:


-Nu sunt permise mai mult de 4 niveluri;


-Spațiul din față între niveluri trebuie să fie de cel puțin 45 cm.


În cazul sistemelor alternative în care păsările se mișcă liber, în hale cu deschidere la exterior-sistem extensiv, pentru care se va acorda un număr distinctiv care începe cu cifra 1, se vor asigura următoarele aspecte:


-Pe spațiul liber de padoc, densitatea populării nu trebuie să depă­ească 2500 de găini pe hectarul de teren, aceasta însemnând că unei găini îi revin 4 m 2 de teren; în situa­ia în care, fiecare găină dispune de minimum 10 mp ­i se practică o rota­ie, iar găinile au acces liber la tot spa­iul, pe parcursul întregii vie­i a grupului de găini, fiecare spa­iu închis utilizat trebuie să asigure cel pu­in 2,5m2 pentru fiecare găină; 


-Trebuie să existe câteva intrări care să asigure acces direct la zona exterioară, de cel puțin 35 cm înălțime și 40 cm lărgime, care să se extindă pe toată lungimea clădirii; trebuie să fie disponibilă o deschidere totală de 2 m pentru un grup de 1.000 de găini.


-Distanța de la trapa de ieșire cea mai apropiată până la gardul înconjurător nu va depăși 150 m. Cu toate acestea, o extensie de până la 350 de metri de la trapa de ie­ire cea mai apropiată este autorizată, cu condi­ia ca numărul de adăposturi repartizate să fie de cel puțin 4/hectar.


-Să fie cel puțin 4 hrănitoare și 4 adăpătoare pe fiecare hectar de teren; 20 7. găinile trebuie să aibă pe parcursul zilei acces neîntrerupt la spațiile exterioare;  


-Terenul exterior poate avea și porțiuni acoperite de vegetație, care au și rolul de a asigura umbra în zilele însorite.