Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Obtinerea ajutoarelor De Minimis aferente subMăsurii 4.2a-Pomicultură

1 Noiembrie 2017  Autor: infoferma

Schema de ajutor de stat GBER și Schema De Minimis aferente subMăsuri 4.2a-Investiții în procesarea și marketingul produselor  din sectorul pomicol, au fost elaborate de MADR și AFIR, ca sprijin direct pentru fermierii care doresc să își valorifice la modul superior producția din livezi. În acest sens, a fost elaborat Ghidul de obținere a ajutoarelor, pe care vi-l prezentăm mai jos. 


Schema de ajutor de stat GBER


Obiectivul general al schemei de ajutor de stat GBER vizează îmbunătățirea nivelului general de performanță al întreprinderilor, prin creșterea competitivității întreprinderilor care realizeză investiții în domeniile de intervenții eligibile menționate în Anexa nr. 2 a Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 3433, cu modificările și completările ulterioare.


Obiectivele specifice ale schemei de ajutor de stat GBER vizează:


-Introducerea de noi tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară și deschiderea de noi piețe interne, în special în contextul unor lanțuri alimentare integrate;


-Creșterea calității produselor obținute, al siguranței alimentare și obținerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor sanitar-veterinare și de siguranță alimentară;


-Creșterea numărului de locuri de muncă.


Prezenta schemă transparentă de ajutor de stat, vizează acțiuni specifice și beneficiari eligibili conform fișei tehnice a submăsurii 4.2a – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol. Încadrarea Cererilor de Finanțare se face pe cele două domenii de intervenție: 3A, respectiv 6A, după cum urmează:


DI 3A-Investițiile individuale și/sau colective care conduc la dezvoltarea unor capacități de procesare și de comercializare a produselor neagricole, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovații și idei noi, precum și facilități pentru creșterea eficienței și productivității întreprinderilor și a valorii adăugate a produselor agricole, investiții privind facilități de depozitare și ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare și marketing în cadrul lanțurilor alimentare;


DI 6A-Investiții care  vor contribui la crearea de noi unități de procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor agroalimentare integrate, acțiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forței de muncă.


Ajutoarele De Minimis


În baza unei Cereri de Finanțare aferentă schemei de ajutor De Minimis, ”Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole”, se poate acorda sprijin financiar nerambursabil  în vederea pregătirii și implementării proiectelor de investiții derulate prin schema GBER.


Accesarea Schemei de minimis este opțională, la depunerea Cererilor de Finanțare pe Schema GBER și este aplicabilă numai întreprinderilor beneficiare ale Schemei GBER care au contract semnat cu AFIR. Opțiunea va fi exprimată la depunerea Cererilor de Finanțare pentru sprijin prin schema GBER.


Obiectivul schemei de minimis este de a sprijini întreprinderile beneficiare ale Schemei GBER în realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurența pe piața internă și comerțul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.


Eligibilitate și beneficiari


Solicitanții eligibili pentru ajutorul de stat acordat prin prezenta schemă sunt întreprinderi mari, microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346, cooperativele și grupurile de producători care realizează în mediul urban/rural investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice în active corporale și/sau necorporale, pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol, în vederea obținerii de produse neagricole în sectoarele de activitate economică eligibile, conform  Anexei 2 din Ordinul 3433.


Formele asociative enumerate la categoriile de beneficiari eligibili sunt asimilate unei întreprinderi, adică formele asociative pot fi  IMM-uri/întreprinderi mari. Eligibilitatea solicitantului este respectată dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile de mai jos. 


Solicitantul trebuie să se încadreze în una dintre categoriile de beneficiari eligibili și respectă statutul de IMM conform cu Anexa 1 și dacă este cazul, Anexa 2 din Legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare (încadrarea în alte întreprinderi (întreprinderi mari) după cum urmează:


-Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44) cu modificările și completările ulterioare;


-Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44) cu modificările și  completările ulterioare;


-Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44) cu modificările și completările ulterioare;


-Societate în nume colectiv-SNC (înființată în baza Legii nr. 3 republicată, cu modificările și completările ulterioare);


-Societate în comandită simplă-SCS (înființată în baza Legii nr. 31republicată cu modificările și completările ulterioare);


-Societate în comandită pe acțiuni-SCA (înființată în baza Legii nr. 31 republicată, cu modificările și completările ulterioare);


-Societate pe acțiuni-SA (înființată în baza Legii nr. 31, cu modificările și completările ulterioare);


-Societate cu răspundere limitată-SRL (înființată în baza Legii nr. 31 republicată, cu modificările și completările ulterioare);


-Societăți cooperative înființate în baza Legii nr. 1 republicată cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol și deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;


-Cooperative agricole constituite în baza legii nr. 566cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol și deservesc interesele propriilor membri prin investițiile prevăzute în proiect;


-Grupuri de producători constituit conform Ordonantei Guvernului nr. 37 privind recunoasterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.


Atenție!


În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri Organizațiile de producători de fructe și legume recunoscute în baza R1308/2013 și OMADR nr. 694/2008 nu sunt eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi  solicitanți eligibili.

 

Meat Milk TV
Ultimele anunturi

AHK
testo