Tehnologii

223

Lucrări de întreținere a pajiștilor în luna aprilie

autor

infoFERMA.ro

distribuie

În această lună, primăvara începe să-și intre în drepturi și în zona premontană și montană unde,  pe măsură ce zăpada se topește progresiv pe altitudine și starea terenului o permite, se avansează cu lucrările de îmbunătățire a pajiștilor permanente și cele ce vizează pregătirea patului germinativ, începerea pășunatului, din care amintim:

 • Continuarea defrișării vegetației lemnoase dăunătoare, cu precizarea că elementele de peisaj, incluzând arborii izolați, trebuie păstrați (definirea ”arborilor” conform ghidului fermierului privind ecocondiționalitatea, valabil pentru campania din 2021 – ”arbore (copac) – orice plantă multianuală, cu excepția pomilor fructiferi, având trunchi înalt și puternic, lemnos, cu diametru de peste 10 cm, cu mai multe ramuri dezvoltate, ce formează o coroană”). O pajiște eligibilă pentru plățile de agro-mediu și climă, poate avea un maxim de 100 de arbori izolați/ha;
 • Încheierea acțiunii de împrăștiere a mușuroaielor și nivelarea terenului;
 • Încheierea fertilizării cu gunoi de grajd și aplicarea amendamentelor, cu precizarea că trebuie menținute fâșiile de protecție existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecție a apelor de suprafață, stabilite în conformitate cu prevederile legislației în domeniu. Lățimea minimă a fâșiilor de protecție este de 1 m pe terenurile cu panta până la 12% și de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecție a apelor de suprafață nu există fâșii de protecție, fermierul are obligația înființării și menținerii acestor fâșii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
 • Continuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare (combaterea eroziunii, eliminarea excesului de umiditate, etc.);
 • Continuarea aplicării îngrășămintelor chimice progresiv pe altitudine după topirea zăpezii (în fermele care nu au angajamente pe măsura 10 – agro-mediu și climă din PNDR);
 • Administrarea îngrăşămintelor cu azot pe păşuni (în fermele care nu au angajamente pe măsura 10 – agro-mediu și climă) se face cu cel puțin două săptămâni sau chiar o lună înainte ca animalele să intre la pășunat, pentru  a se evita intoxicaţiile cu azot la animale;
 • Intensivizarea lucrărilor de supraînsămânțare sau reînsămânțare a pajiștilor cu covor ierbos degradat, iar pe pajiștile cu angajament de agro-mediu și climă se pot face însămânțări numai cu specii din flora locală și doar în cazurile în care unele suprafețe sunt afectate accidental;
 • Eliminarea crengilor uscate și plombarea scorburilor la arborii izolați de pe pășuni;
 • Finalizare lucrări de plantare arbori pentru umbră și împrejmuirea lor;
 • Reparații la alimentări cu apă (puțuri, jgheaburi, etc.) podețe, drumuri, garduri de împrejmuire, adăposturi pentru animale, stâni și alte dotări pe pășune;
 • Începerea sezonului tradițional de pășunat pe izlazurile comunale și pășuni comune după data de 23 aprilie (Sf. Gheorghe) și respectarea pășunatului rațional pe specii și categorii de animale.
 • Arderea vegetației pajiștilor permanente și a miriștilor este interzisă!

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2