Tehnologii

181

A fost publicată versiunea a 4-a a Ghidului pentru Schema de ENERGIE

autor

infoFERMA.ro

distribuie

AFIR vine în întâmpinarea doleanțelor investitorilor în agroindustrie și publică a patra versiune a Ghidului pentru Schema de Energie, după cum urmează:

Scop-Obiective

Prezenta Schemă bazată pe procedură de ofertare concurențială se aplică pentru proiectele care vizează:

a) realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate;

b) realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate. 

Beneficiari

a. Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/ sau procesare produse agro-alimentare), societăți agricole, legal constituite și înregistrate la ONRC;

b. Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite;

c. Organizații/ federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/ 2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sprijin nerambursabil: Potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în valoarea de 20.000.000 euro pe beneficiar.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2