Repere

218

AZM a deschis mai multe programe de finanțare

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) anunță deschiderea până pe data de 22 noiembrie 2022 a sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru următoarele programe de investiții în zona montană:

  1. Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană.
  2. Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană.
  3. Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane.

Cele trei programe de investiții sunt scheme de ajutor de stat și se aplică cu respectarea legislației Uniunii Europene privind ajutoarele de stat.

Depunerea cererilor de finanțare în cadrul unui Program se oprește înainte de termenul limită de 22 noiembrie 2022, dacă valoarea totală a ajutorului de stat solicitat prin cererile de finanțare depuse atinge plafonul de 100% din valoarea bugetului alocat Programului.

  •  Pentru programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană, bugetul total alocat este de 93.000.000 lei.

 Valoarea maximă eligibilă pe proiect:

- 600.000 lei pentru centre de colectare fructe;

- 800.000 lei pentru centre de colectare și prelucrare fructe.

 Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este de:

- 40% până la 90% din valoarea eligibilă a proiectului pentru centre de colectare fructe;

- 50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru centre de colectare și prelucrare fructe.

  •  Pentru programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, bugetul total alocat este de 92.000.000 lei.

 Valoarea maximă eligibilă pe proiect este de:

- 500.000 lei pentru centre de colectare lapte;

- 1.700.000 lei pentru centre de prelucrare lapte;

- 1.900.000 lei pentru centre de colectare și prelucrare lapte.

 Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este:

- 40% până la 90% din valoarea eligibilă a proiectului pentru centre de colectare lapte;

- 50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru centre de prelucrare lapte;

- 50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru centre de colectare și prelucrare lapte.

  •  Pentru programul de investiții pentru înființarea stânelor montane, bugetul total alocat este de 34.640.000 lei.

 Valoarea maximă eligibilă pe proiect este de 300.000 lei.

 Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este de 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

 Depunerea cererilor de finanțare se face on-line pe www.azm.gov.ro în secțiunea ”Programe de investiții”.

 Selecția beneficiarilor se va face în funcție de ordinea cronologică a depunerii cererilor de finanțare eligibile.

 Informații detaliate privind accesarea și derularea celor 3 programe de investiții pentru zona montană sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului, puse la dispoziție de ANZM pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secțiunea ”Programe de investiții”.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2