Repere

291

AZM a participat la Seminarul european „Dezvoltare rurală și montană” desfășurat la Bruxelles

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Directorul direcției CEFIDEC, Dănuț Ungureanu, a participat în calitate de expert/invitat, ca reprezentant al Agenției Naționale a Zonei Montane (ANZM) la Seminarul european „Dezvoltare rurală și montană” (Rural and Mountain Development), organizat de către Agenția Națională pentru Coeziune Teritorială din Franța, în parteneriat cu Asociația Europeană a Țărilor cu munți – Euromontana, Eureka 21 și ADT Consult, în cadrul studiului „Perspective asupra dezvoltării rurale franceze”, parte a Proiectului „Rural and mountain development in Europe” (Dezvoltarea rurală și montană în Europa).

Întâlnirea a avut loc la sediul Asociației Europene a Țărilor cu Munți - Euromontana din Bruxelles, Belgia.

Rolul întâlnirii a fost acela de a identifica politicile țărilor europene care vizează zonele montane. Una dintre temele de dezbateri a fost dedicată zonelor montane și impactului asupra schimbărilor climatice.

Au fost prezentate exemple de bune practici din Pirinei, Carpați și Alpi: Politicile existente/implementate în statele membre pentru adaptarea zonelor montane la schimbările climatice precum și gestionarea fluxurilor turistice și a resurselor de apă.

Au fost dezbătute exemple de politici existente în zonele montane, ce pot fi multiplicate și în alte țări, precum și politici care vizează zonele rurale, distincte față de cele agricole, care ar putea fi adaptate, pentru a fi implementate în Franța.

La întâlnire au participat aproximativ 60 de persoane: reprezentanți și experți din Franța, Belgia, Austria, Italia, România, Slovenia, Spania, Germania, Estonia, Irlanda, Polonia.

Studiul, din care a făcut parte și România (prin Agenției Naționale a Zonei Montane) a desfășurat o analiză comparativă precum și o interpretare a rezultatelor acesteia în cinci state membre ale Uniunii Europene, cu privire la problemele de adaptare la schimbările climatice în zonele montane.

Țările analizate, parte a acestui studiu, au fost: Franța, Austria, Italia, România, Slovenia și Spania. Acestea, s-a considerat ca fiind reprezentative pentru realitățile montane din Europa.

Reprezentantul ANZM, a participat la întâlnirea de la sală unde au fost prezentate/dezbătute subiectele din cadrul Agendei, precum și la Grupul de lucru „Schimbările climatice și turismul montan”.

În cadrul Grupului de Lucru, domnia sa, a făcut o prezentare a Agenției Naționale a Zonei Montane, obiectivele generale și specifice ale acesteia, organizarea instituției la nivel central și regional (Centrele Regionale de Dezvoltare Montană și Oficiile de Dezvoltare Montană – activitățile/sarcinile acestora), Legea Muntelui din România – principalele reglementări și modul de aplicare a prevederilor acestei legi, organizarea la nivel teritorial a Comitetelor de Masiv și la nivel central a Consiliului Național al Muntelui, Programele de investiții pentru zona montană:

Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane,

Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană

Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană

De asemenea, a prezentat principalele activități realizate de către Agenția Națională a Zonei Montane, ce contribuie și susțin dezvoltarea turismului din zona montană:

- Punctele Gastronomice Locale (PGL) – ca parte a turismului gastronomic - lanțul scurt alimentar,

- Formarea profesională specifică – cu accent pe cursurile organizate pentru persoanele ce doresc să își înființeze un PGL,

- Înregistrarea produselor agroalimentare pe schema de calitate „Produs Montan”,

- Organizarea Conferinței internaționale anuale "Turism and Rural Space in National and International Context" (TARS), ajunsă la ediția XXV.

- Exemple relevante de bune practici, ce pot fi multiplicate și în zonele montane din alte țări.

S-au purtat discuții individuale cu privire la activitatea/realizările ANZM, cu persoane din cadrul următoarelor instituții/organizații:

Comisia Europeană, DG AGRI – d-na. Alexia ROUBY.

Reprezentanța Permanentă a României la Comisia Europeană – d-na. Carmen ENESCU

Rețeaua Europeană de Cercetare Montană – NEMOR – dl.  Bernat CLARAMUNT

Euromontana – Guillaume CORRADINO & Blandine CAMUS

Agenția Națională Franceză pentru Coeziune Teritorială – Marie-Luce GHIB

Eureka 21 – Séverine BRESSAUD

La seminat s-a relevat că România a făcut însemnate progrese în ceea ce privește elaborarea/aplicarea politicilor publice pentru zona montană, gestionarea/implementarea proiectelor specifice, fiind considerată și prezentată ca fiind un exemplu de bune practici de elaborare și implementare a politicilor publice dedicate acestui areal, din care se pot inspira cu succes și alte țări cu munți din Europa.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2