Cultura Plantelor

163

Program de sprijin pentru culegătorii de fructe de pădure, ciuperci și de plante din flora spontană

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Hotărârea de Guvern privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control pentru schema de finanțare în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană - Buget alocat schemei de ajutor, pentru anul 2022 =93.000.000 lei:

          - centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură;

          - centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură.

Programele se vor derula până la finele anului 2022, iar plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023. Ajutoarele se acordă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenţia Naţională a Zonei Montane.

În urma aprobării acestor acte normative, se vor pune pe circuitul de avizare Ghidurile solicitanților care vor pune în practică prevederile Hotărârile de Guvern care reglementează programele de sprijin pentru zona montană.

Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, grupuri de producători, cooperative agricole, persoane juridice, persoanele juridice care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară.

Beneficiarii eligibili, indiferent de tipul de investiție pentru care optează, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să își desfășoare activitatea în zona montană, să acceseze un singur tip de investiție o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, să nu fi primit sprijin similar prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție.

Prin aceste programe se urmărește valorificarea superioară a produselor montane, stimularea creării de investiții cu capital românesc, limitarea declinului sectorului de producție primară, în scopul asigurării consumului intern, menținerea și crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe reducerea depopulării zonelor montane.

Depunerea proiectelor se face online, accesând site-ul www.azm.gov.ro, iar ghidurile solicitanților se găsesc la adresa http://azm.gov.ro/ghidurile-solicitanților. Sesiunea de depunere se va închide pe 29 noiembrie 2022.

Îi încurajăm pe oamenii din zona de munte să valorifice aceste oportunități prin care ar putea dezvolta o afacere proprie, beneficiind parțial de finanțare nerambursabilă. Mai multe informații pot fi obținute de pe pagina web a Agenției Naționale a Zonei Montane, la secțiunea Programe de Investiții: https://azm.gov.ro/programe-de-investitii/.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2