Cultura Plantelor

186

Recolte de mere mai mici în livezile Europei

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Producția utilă de mere din UE în 2024 este de așteptat să scadă cu 6,3%, până la 11,1 milioane de tone (3,6% sub media pe 5 ani), indică ultima estimare DGAgri.

Acest fapt este determinat de o recoltă mai scăzută în principalele țări producătoare din UE (de exemplu, -12% de la un an la altul) în DE, -10% în FR, -9% în PL), care este rezultatul unei reduceri estimate a suprafeței recoltate (-4% de la an la an), și a condițiilor meteorologice nefavorabile care au afectat negativ recoltele și calitatea fructelor.

În total, 7,1 milioane de tone de mere sunt de așteptat să fie folosite pentru consum proaspăt (-5,7% anual) și 4,1 milioane de tone pentru procesare (-5,2%). Se așteaptă ca ponderea merelor care intră în procesare să fie similară cu ultimul an de comercializare.

Din cauza disponibilității mai scăzute și a presiunilor inflaționiste persistente, consumul pe cap de locuitor al UE de mere proaspete ar putea scădea la 14,3 kg (cu 7% mai puțin în ultimul an de comercializare). Pentru merele procesate este de așteptat să rămână stabil la 8,5 kg.

După o scădere semnificativă în 2022/2023, stocurile finale de mere proaspete sunt de așteptat să rămână relativ stabile la aproximativ 0,3 milioane de tone (cu 29% sub media pe 5 ani). (Foto: Freepik)  

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2