Repere

212

A fost aprobat Cadrul intervențiilor din PNS 2023-2027 finanțate din FEGA

autor

infoFERMA.ro

distribuie

În Ședința Guvernului a fost aprobat cadrul general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului Național Strategic 2023  - 2027,  finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi de la bugetul de stat.

Actul aprobat în ședința de astăzi creează cadrul juridic la nivel național care asigură continuarea efectuării de plăți directe și alte masuri de sprijin din Pilonul I către fermieri și alți beneficiari, precum și pentru realizarea altor acte normative subsecvente care reglementează condițiile implementării intervențiilor prevăzute în PNS 2023-2027.

Facem precizarea că depunerea cererilor de plată va începe la 1 martie 2023, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2115/2021 al Parlamentului European și al Consiliului.

Adoptarea cadrului general al intervențiilor în acest an permite ca implementarea măsurilor de sprijin să se realizeze încă de la începutul anului 2023. Reamintim că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis oficial Comisiei Europene PNS 2023-2027 în data de 18 octombrie 2022, documentul fiind evaluat și aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2022)8783 din 07 decembrie 2022.

”Estimăm un impact bugetar de circa 10 miliarde euro din FEGA alocate intervențiilor pentru plăți directe și intervenții sectoriale, sume pe care le pot accesa aproximativ 800.000 de fermieri.

Fondurile alocate României pentru perioada 2023-2027 din FEGA sunt extrem de importante pentru continuarea consolidării veniturilor fermierilor, motiv pentru care ne dorim ca toți acești bani să ajungă în agricultura românească”, a declarat ministrul Petre DAEA.

Astfel, prezentul act normativ:

aprobă intervențiile pentru plăți directe: sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor (eco-scheme);

aprobă ajutoarele naționale tranzitorii;

definește termenii utilizați în cadrul actului normativ;

conține dispoziții generale privind intervențiile pentru plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii și anumite sectoare (fructe-legume, vitivinicol și produse apicole);

definește rolul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca AM - PNS și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;

stabilește beneficiarii și face trimitere la fișele intervențiilor din Planul Național Strategic PAC 2023-2027;

stabilește transferul de exploatație;

enumeră cazurile de forță majoră și modul de notificare a APIA;

stabilește unele dispoziții tranzitorii pentru schemele de plăți directe și măsuri de sprijin aflate în derulare;

precizează modul de asigurare în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a sumelor necesare intervențiilor pentru plăți directe, ajutoarelor naționale tranzitorii și a anumitor sectoare (fructe-legume, vitivinicol și produse apicole) precum și condițiile de efectuare a plăților către beneficiari cu trimiteri la Planul Național Strategic PAC 2023-2027.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2