Repere

235

AFIR: Informații despre depunerea cererilor de finanțare în sesiunile deschise

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Depunerea proiectelor în cadrul domeniilor de intervenție aferente Planului Strategic pentru PAC 2023 – 2027 (PS PAC 2027), se realizează prin intermediul portalului www.afir.ro  - puteți accesa direct link-ul de mai jos: 

!  Aveți în vedere că depunerea proiectelor de investiții pentru finanțare prin PS PAC 2027 se realizează în intervalul sesiunilor deschise și în limita fondurilor disponibile – conform plafonului de depunere care poate fi verificat în aplicația de contorizare a proiectelor de investiții PS PAC 2027 (click aici pentru Aplicație contorizare proiecte).

Atenție, sesiunea se poate închide înainte de termenul limită de depunere comunicat prin Anunțul sesiunii (click aici pentru anunțuri) atunci când valoarea fondurilor solicitate de către ultimul proiect conduce la depășirea plafonului de depunere.

Depunerea cererilor de acord pentru Schema INVESTALIM și a cererilor de finanțare pentru Schema pentru ENERGIE REGENERABILĂ, se realizează prin intermediul portalului www.afir.ro  - puteți accesa direct link-ul de mai jos:

Aveți în vedere că depunerea și înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM se realizează în intervalul sesiunii deschise, respectiv până pe data de 27 decembrie 2023, ora 16:30.

Depunerea și înregistrarea cererilor de acord nu se oprește la atingerea sau depășirea alocării financiare pentru respectiva sesiune.

 Aveți în vedere că depunerea proiectelor de investiții prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a ENERGIEI ELECTRICE produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare, finanțată prin Fondul pentru modernizare, se realizează în intervalul sesiunii deschise, respectiv până pe data de 15 decembrie 2023, ora 23:59.

Depunerea și înregistrarea cererilor de finanțare nu se oprește la atingerea sau depășirea alocării financiare pentru respectiva sesiune.

Țineți cont de faptul că în aplicația de contorizare a proiectelor de investiții depuse pentru finanțare prin Planul Strategic pentru PAC 2023 – 2027 nu sunt afișate și proiectele aferente schemelor finanțate prin alte Programe, respectiv prin Schema INVESTALIM și Schema pentru ENERGIE REGENERABILĂ. 

Pentru aceste scheme se aplică anunț concurențial, astfel încât depunerea propunerilor de proiecte are la bază procedura de ofertare concurențială și vor fi depuse și evaluate conform procedurii competitive pe baza punctajului obținut după încheierea sesiunii de depunere.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2