Cultura Plantelor

215

AFIR: Publicarea Ghidurilor Solicitantului și Anexelor aferente Programului DR 22

autor

infoFERMA.ro

distribuie

AFIR informează că a publicat Ghidul solicitantului și a anexelor aferente programului DR 22-Pomicultură și procesarea fructelor.

Intervenția

DR 22 - „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole” contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice PS pentru acest tip de intervenție:

Consolidarea orientării către piaţa și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare;

Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de;

Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare si silviculturii sustenabile.  

Obiective

Dezvoltarea/ modernizarea/ retehnologizarea industriei alimentare in mod sustenabil;

Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor alimentare, a sistemelor de colectare și condiționare;

Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar;

Dezvoltarea bioeconomiei și a economiei circulare;

Dezvoltarea unui sector alimentar durabil. 

Beneficiari

1. Forme asociative cu rol economic:

Cooperative agricole și societăți cooperative, constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare;

Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare și recunoscute de MADR. 

2. Alți operatori economici care se încadrează în:

categoria IMM, conform Legii nr. 346/ 2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi mari, inclusiv fermieri care se încadrează în statutul de IMM/ întreprindere mare.

Sprijin nerambursabil

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri, forme asociative și alte întreprinderi și nu va depăși:

maximum 3 milioane euro/ proiect pentru proiectele de investiții de modernizare;

maximum 10 milioane  euro/ proiect pentru proiectele de investiții de înființare care își propun cel puţin investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate;

maximum 7 milioane euro/ proiect pentru celelalte investiții de înființare.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2