Repere

219

Conducerea AFIR s-a întâlnit cu reprezentanții Sindicatului Pro Europa

autor

infoFERMA.ro

distribuie

AFIR transmite ca Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, George CHIRIȚĂ, s-a întâlnit la sediul Agenției, cu Cezar GRAMA – Președintele Sindicatului PRO EUROPA, dar și cu alți reprezentanți din conducerea Sindicatului.

Principalele teme de dialog s-au axat pe finalizarea negocierilor privind încheierea unui contract colectiv de muncă la nivelul întregului personal al AFIR și semnarea acestui acord, posibilitatea unor creșteri salariale prin acordarea unui spor de complexitate a muncii de 15% din salariul de baza.

Sindicatul PRO EUROPA a precizat că poartă discuții cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale și cu Ministerul Muncii despre o noua lege a salarizării.

Menționăm că Sindicatul PRO EUROPA este singurul sindicat al salariaților AFIR care îndeplinește condițiile de reprezentativitate prevăzute de Legea 367/19.12.2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârii civile nr. 411/2024 pronunțate de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 36067/299/2023, respectiv Deciziei civile nr. 994A/30.03.2023 pronunțate de către Tribunalul București în dosarul nr.42553/299/2022, prin reprezentantul său, Cezar GRAMA – președinte al Sindicatului PRO EUROPA.

Subliniem faptul că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este una dintre cele mai performante instituții din România și am reușit această performanță împreună cu fermierii, procesatorii și cu autoritățile locale prin gestionarea eficientă a fondurilor europene acordate de Uniunea Europeană și Guvernul României, pentru modernizarea agriculturii și pentru dezvoltarea satelor din România.

Dovadă stau performanțele instituționale pe care le înregistrează AFIR atât în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene acordate, cât și pentru întărirea capacității administrative la un nivel care a adus recunoaștere și certificare internațională pentru AFIR (ISO 270001:2013 privind securitatea informațiilor, ISO 370001:2016 privind managementul anti-mită, ISO 20000-1:2018 privind managementul serviciilor IT), aprecieri repetate și colaborarea directă cu succes cu mai multe companii de elită de la nivel mondial în dezvoltarea de software (Microsoft, UiPath), precum și utilizarea AFIR ca exemplu de bună practică la nivelul administrației centrale.

Până în prezent, prin programele SAPARD, PNDR 2007 – 2013, PNDR 2014 – 2020 și perioada de Tranziție, Agenția a efectuat plăți de 21 de Miliarde de euro, fonduri nerambursabile pentru finanțarea proiectelor de investiții, precum și pentru plăți compensatorii. Suntem de peste 23 ani implicați direct și activ în derularea fondurile europene nerambursabile acordate României pentru finanțarea investițiilor în agricultură și a dezvoltării spațiului rural, precum și pentru efectuarea plăților către fermieri.

Ne concentrăm pe susținerea dezvoltării agriculturii și zonelor rurale prin oferirea de finanțare și sprijin pentru proiecte care contribuie la creșterea economică, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții comunităților locale. 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2