Cultura Plantelor

148

INS: Activitatea din silvicultură în anul 2021

autor

infoFERMA.ro

distribuie

În anul 2021 suprafața pădurilor s-a menţinut aproximativ la acelaşi nivel cu cel din anul precedent. Faţă de anul precedent, în anul 2021, volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 1,7%.

Fondul forestier național la 31 decembrie 2021 a înregistrat o creştere de aproximativ 0,04%. Această creștere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii a fi împădurite (Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic). Suprafața pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier național. Suprafaţa regenerată a scăzut cu 4,8%.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare CENTRU (19,2% din totalul fondului forestier) şi NORD-EST (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,2%), NORD-VEST (15,3%), SUD-VEST-OLTENIA (12,3%), SUDMUNTENIA (10,0%), SUD-EST (8,4%) şi de BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare NORD-EST (25,5% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare CENTRU (24,3%) şi într-o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (12,9%), VEST (12,2%), SUD-MUNTENIA (10,7%), SUD-VEST OLTENIA (7,3%), SUD-EST (6,9%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,2%).

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare NORD-EST (26,3 % din suprafaţa totală regenerată), CENTRU (17,5 %), respectiv NORD-VEST (14,3 %), urmate de regiunile de dezvoltare SUD-EST (13,6 %), VEST (10,4 %), SUD-VEST OLTENIA (8,7 %), SUD-MUNTENIA (8,5 %) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,7 %).

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2