Cultura Plantelor

394

INS: Activitatea din silvicultură în anul 2022

autor

infoFERMA.ro

distribuie

În anul 2022 suprafața pădurilor a crescut cu 0,1% față de anul precedent. Suprafaţa regenerată a crescut cu 16,7%, în anul 2022 față de anul 2021.

Fondul forestier național la 31 decembrie 2022 a înregistrat o creştere de aproximativ 0,1%. Această creștere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite a fi împădurite în condiţiile legii (Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic).

Suprafața pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier național. Volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 1,2%, în anul 2022 față de anul 2021.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare CENTRU (19,2% din totalul fondului forestier) şi NORD-EST (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,2%), NORD-VEST (15,3%), SUD-VEST-OLTENIA (12,3%), SUDMUNTENIA (10,0%), SUD-EST (8,4%) şi de BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare NORD-EST (25,9% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare CENTRU (24,0%) şi într-o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (12,9%), VEST (11,9%), SUD-MUNTENIA (9,6%), SUD-VEST OLTENIA (8,2%), SUD-EST (7,1%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare NORD-EST (22,2 % din suprafaţa totală regenerată), SUD-EST (17,2 %), respectiv CENTRU (16,3 %), urmate de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (14,3 %), SUD-MUNTENIA (10,9 %), SUD-VEST OLTENIA (9,4 %),  VEST (9,2 %)  şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,5 %).

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2