Cultura Plantelor

183

INS: Activitatea din silvicultură în anul 2023

autor

infoFERMA.ro

distribuie

În anul 2023 suprafața pădurilor a crescut cu 3159 ha față de anul 2022, iar masa lemnoasă recoltată a scăzut cu 5,3%, în anul 2023 față de anul 2022.

Fondul forestier național la 31 decembrie 2023 a înregistrat o creștere de 2284 ha. Această creștere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite a fi împădurite în condiţiile legii (Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic).

Suprafața pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier național. Volumul de masă lemnoasă recoltată a scăzut cu 5,3%, în anul 2023 față de anul 2022.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare CENTRU (19,2% din totalul fondului forestier) şi NORD-EST (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,2%), NORD-VEST (15,3%), SUD-VEST-OLTENIA (12,3%), SUDMUNTENIA (10,0%), SUD-EST (8,4%) şi de BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare NORD-EST (28,0% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare CENTRU (23,3%) şi într-o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare VEST (12,5%), NORD-VEST (12,0%), SUD-MUNTENIA (9,6%), SUD-VEST OLTENIA (7,5%), SUD-EST (6,7%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2