Repere

174

Lansarea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul intervenției DR-36 - LEADER

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lansează sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul intervenției DR-36 - LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, cuprinsă în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Sesiunea se va desfășura în intervalul: 15.12.2023, ora 09:00 – 08.01.2024, ora 16:00.

Alocarea financiară pentru sesiunea de depunere este formată din:

500.000.000 Euro FEADR și

160.736.843 Euro FSE+

Intervenția DR-36 – LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității contribuie la sprijinirea comunităților rurale, care se concretizează într-o Strategie de Dezvoltare Locală ce urmărește construirea unei identități locale și utilizarea resurselor într-un mod care să răspundă cel mai bine nevoilor din teritoriu.

Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală se va realiza în baza unei singure proceduri publice de selecție, elaborată și aplicată la nivelul Autorității de Management pentru Planul Strategic PAC 2023-2027 (AM PS) și Autorității de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (AM PIDS) care presupune verificarea eligibilității și aplicarea criteriilor de selecție.

Informații referitoare la:

denumirea planului;

autoritățile de gestionare a planului;

denumirea și codul intervenției;

informații cu privire la alocarea financiară aferentă sesiunii de depunere;

intervalul de depunere a SDL, precum și termenul limită de depunere al acestora (ziua și ora);

detalii cu privire la depunerea SDL;

condițiile de participare generale;

pragul de calitate prestabilit este de 25 puncte.

se regăsesc în Anunțul privind lansarea sesiunii de depunere a SDL, postat pe pagina web a MADR.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2