Repere

151

MADR a stabilit cuantumurile ANT-urilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2022

autor

infoFERMA.ro

distribuie

MADR, prin APIA, informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2022 și s-a demarat procesul de autorizare la plată a acestor scheme.

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 86/31.01.2023 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 90/01.02.2023, valoarea plafonului este de 223.998.200 euro și se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

În tabelele de mai jos regăsiți cuantumurile stabilite în conformitate cu actul normativ menționat.

VEGETAL

Schema Plafoane HG (euro) Cuantum(euro/ha)  
ANT 1 – culturi în teren arabil 85.301.500 11,9238  
ANT 2-3 – in /cânepă pentru fibră 5.500 18,4310  
ANT 4 - tutun 1.656.200 5254,6083  
ANT 5 - hamei 84.000 311,7692  
ANT 6 – sfeclă de zahăr 1.515.500 180,6441  

ZOOTEHNIC

Schema Plafone HG (euro) Cuantum(euro/tona lapte/cap animal)
ANTZ 7 – sector lapte bovine 18.524.000 19,3898
ANTZ 8 – sector carne bovine 77.847.000 67,2574
ANTZ 9 – ovine / caprine 39.064.500 4,8947

Plățile se efectuează în lei, la cursul valutar de 4,9490 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 379/02 din 3 octombrie 2022.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2