Repere

274

MADR: Cadrul juridic privind restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

autor

infoFERMA.ro

distribuie

MADR a postat pe site-ul insituției, în secțiunea „Transparență decizională”, un proiect de Ordin prin care se creează cadrul juridic necesar punerii în aplicare a intervenției IS-V-01 „Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole”,  din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Prezentul proiect de ordin reglementează criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile şi modul de implementare a intervenție IS-V-01 „Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole”,  din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, astfel:

  • Asistența financiară din partea Uniunii nu depășește 75% din costurile eligibile efective ale restructurării și reconversiei plantațiilor viticole, iar pentru pantele abrupte și terasele din zonele în care înclinarea este mai mare de 40 % asistența financiară respectivă poate ajunge până la 80 % din costurile efective ale restructurării și conversiei plantațiilor viticole.
  • Cuantumul unitar al sprijinului financiar este 175 euro/ha, cu respectarea intensității financiare maxime menționate anterior.
  • Sprijinul financiar maxim aferent fiecărei măsuri din cadrul programului de restructurare/reconversie a fost calculat având în vedere valorile din devizele-cadru elaborate de ICDVV Valea Călugărească.
  • Programele se depun în sesiune continuă, iar data de deschidere a sesiunii va fi comunicată de către APIA după implementarea la nivelul sistemului informatic a prevederilor prezentului ordin. Prin excepție, în cursul exercițiului financiar 2023, până la data la care APIA va comunica implementarea la nivelul sistemului informatic a prevederilor ordinului, documentele se depun la Direcțiile Agircole Județene și a municipiului București.
  • Cererile de finanțare vor fi admise la finanțare având în vedere sumele disponibile pentru această intervenție, până la atingerea plafonului maxim anual.
  • Toți solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate au dreptul la plată, în limita plafonului anual disponibil.
  • Pentru a se asigura că plafonul bugetar anual al intervenției nu este depășit, APIA aplică un sistem de avertizare timpurie și de monitorizare în ceea ce privește cheltuielile din FEGA și disponibilitatea angajării fondurilor.

Prin accesarea acestui tip de intervenție, producătorii viticoli vor reuși să-și restructureze sau să-și modernizeze suprafețele cu viță-de-vie, fapt ce poate conduce la creșterea competitivității producătorilor de vin, prin adaptarea producției la cerințele actuale ale pieței. 

Proiectul de Ordin poate fi consultat accesând următorul link https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8091-proiect-ordin-criterii-eligibilitate-interventia-is-v-01-din-pns.html 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2