Repere

175

Peste 88 de milioane de euro plătite fermierilor de AFIR

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Beneficiarii fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală au primit în conturile bancare o nouă tranșă de plată în valoare totală de 88,12 milioane de euro (431,65 milioane de lei). Prin plățile efectuate, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a decontat cheltuielile realizate în cadrul proiectelor de investiții, precum și cele aferente măsurilor de mediu și climă.

Din întreaga sumă plătită, 74,88 milioane de euro reprezintă finanțarea acordată din FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, iar diferența de 13,24 milioane de euro este acoperită de la Bugetul Național.

Cele mai multe plăți, respectiv 23,5 milioane de euro au mai fost efectuate pentru investiții în exploatații agricole și pomicole (prin submăsurile 4.1 – exploatații agricole și 4.1a – exploatații pomicole). Pentru investiții de utilitate publică (prin submăsurile 4.3 – infrastructură agricolă, forestieră și de irigații, 7.2 – infrastructură de bază din mediul rural și 7.6 – protejarea patrimoniului), AFIR a efectuat plăți în valoare de 11,1 milioane de euro.

De asemenea, o sumă importantă, mai precis 8,1 milioane de euro, a mers către decontarea primelor pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor (submăsura 17.1). În această etapă de plată, Grupurile de Acțiune Locală au primit peste 11 milioane de euro pentru cheltuieli realizate pentru dezvoltarea comunităților locale prin axa LEADER.

Pentru măsurile de mediu și climă AFIR a efectuat la data de 31 mai 2024 plăți către fermieri de peste 23 de milioane de euro.

Fondurile publice nerambursabile sunt acordate în urma verificării și autorizării la plată de către experții AFIR a cheltuielilor realizate, în baza cererilor de plată primite de la beneficiarii publici și privați ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în conformitate cu contractele de finanțare încheiate, precum și cu angajamentele asumate. 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2