Zootehnie

238

Precauții la prima recoltă de lucernă și trifoi

autor

infoFERMA.ro

distribuie

În această lună se recoltează și prima coasă de lucernă şi trifoi de pe pajiștile semănate din zonele premontane, iar în unele zone chiar şi fâneţele naturale.

SpecialiȘtii AZM susțin că lucerna şi trifoiul se recoltează când 50% din plante sunt înflorite, iar pe fâneţele naturale înainte de înspicat pentru a obține fân cu valoare furajeră foarte bună.

De menționat, că înainte de recoltarea masei vegetale, se distrug prin ardere eventualele vetre de cuscută din lucernieră.

Precizare: pe pajiștile naturale din zona montană, pentru care există angajamente de agro-mediu și climă pe măsura 10, pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală, cositul poate începe după 15 iunie în UAT situate la altitudini mai mici de 600 m și după 1 iulie pe pajiști situate în UAT la peste 600 m altitudine.

După transportul recoltei de furaje, se pot aplica îngrășăminte organice solide (gunoi de grajd fermentat) care se grăpează pentru încorporare superficială în sol sau aplicarea unor îngrășăminte organice lichide (purin diluat cu 3-5 părți apă) care aduc și un aport suplimentar de umiditate pajiștii,  stimulând astfel creșterea ierbii și asigurând 3-4 recolte de fân pe an. 

Trebuie avut în vedere că pe parcelele cu angajamente de agro-mediu, cantitatea maximă de azot provenită din aplicarea îngrășămintelor organice nu trebuie să depășească 40 kg azot s.a./ha/an.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2