Cultura Plantelor

350

Valoarea producţiei ramurii agricole pe regiuni de dezvoltare, în anul 2022 (date definitive)

autor

infoFERMA.ro

distribuie

INS a publicat sinteza definitivă a valorii producției ramurii agricole pentru anul 2022. Potrivit datelor, valoarea a fost în anul 2022, în prețuri curente, a fost de 109567,7 mil. lei.

Producția vegetală deține și în anul 2022 ponderea cea mai mare (65,6%) în structura valorii producției ramurii agricole, în scădere față de anul anterior cu 5,6 p. p.

Valoarea producţiei vegetale, în anul 2022 faţă de anul 2021, a înregistrat creștere într-o singură regiune de dezvoltare Sud-Muntenia (+0,3 p.p.); iar scăderi în celelalte regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-39,0 p.p.), Nord-Est (-34,0 p.p.), București-Ilfov (-30,4 p.p.), Nord-Vest (-25,4 p.p.), Vest (-22,8 p.p.), Sud-Vest Oltenia (-21,0 p.p.) și Centru (-18,9 p.p.).

În anul 2022, comparativ cu anul 2021, valoarea producţiei animale a înregistrat creşteri în regiunile de dezvoltare Vest (+3,5 p.p.), Nord-Vest (+3,1 p.p.), Sud-Muntenia (+1,5 p.p.) și Centru (+0,3 p.p.); iar în celelalte regiuni de dezvoltare valoarea producției animale a înregistrat scăderi cuprinse între 7,4 p.p. şi 2,7 p.p.. 

Valoarea serviciilor agricole a înregistrat creșteri în toate regiunile de dezvoltare cuprinse între 46,3 p.p. și 8,8 p.p.

Producția vegetală are ponderea cea mai mare în producția ramurii agricole în toate regiunile de dezvoltare ale țării, cu valori cuprinse între 57,2% , (regiunile de dezvoltare Nord-Est și Centru) și 77,0% (regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia1).

În anul 2022 față de anul 2021, structura valorii producției  ramurii agricole a înregistrat principalele creșteri în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia (+3,3 p.p.) și Vest (+0,4 p.p.).

Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în regiunile de dezvoltare Sud-Est (-2,9 p.p.), Nord-Est (-1,3 p.p.).

În structura producției vegetale din anul 2022, ponderea cea mai mare revine regiunilor de dezvoltare: Sud-Muntenia (26,0%), Sud-Est (16,5%) și Sud-Vest Oltenia (13,8%), în timp ce în structura producției animale a aceluiași an, ponderea cea mai mare o au regiunile de dezvoltare: Nord-Est (20,1%), NordVest (15,4%), Sud-Muntenia (14,9%) și respectiv Centru (14,7%).

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2