Zootehnie

139

Valoarea sprijinului pentru crescătorii din sectorul bovin în contextul pandemiei COVID 19

autor

infoFERMA.ro

distribuie

În ședința Guvernului a fost aprobată o Ordonanță de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.

Prin prezentul act normativ se instituie o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19, valabilă până la data de 31 decembrie 2021, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie.

Beneficiarii sunt crescătorii care dețin animale din speciile bovine respectiv, întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice, după caz, precum şi persoanele juridice. Condițiile de eligibilitate sunt următoarele: 

-deținerea a minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, înregistrate în RNE; 

-producerea și valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021;

Suma totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere ce își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 225.000 euro.

Valoarea totală a schemei de ajutor este de 225.537.713,79 lei, distribuită astfel: 

-Pentru efectiv bovine 182.708014,97 lei

-Pentru cantitate lapte 42.829.698,82 lei

Sumele se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Perioada de depunere va fi de 30 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2