Tehnologii

196

AFIR a prelungit perioada de depunere a proiectelor de înființare a sistemelor de irigații

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță prelungirea cu încă două luni a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru DR-26 Înființarea sistemelor de irigații, intervenție finanțată cu fonduri din Planul Strategic 2023 – 2027.

Astfel, noul termen limită pentru depunerea proiectelor prin DR-26 în această sesiunea este 15 iulie 2024, ora 16.00.

Sesiunea a fost prelungită pentru a răspunde solicitărilor fermierilor care, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2115/ 2021, trebuie să dovedească că starea corpului de apă utilizată pentru irigații nu a fost identificată ca fiind nesatisfăcătoare din punct de vedere al cantității de apă – respectarea acestei condiții se face prin prezentarea Avizului de Gospodărire a Apelor.

Reamintim că pentru sesiunea în curs alocarea financiară este de 102.421.176 de euro. De la momentul lansării sesiunii pe data de 15 ianuarie 2024 și până în prezent, s-au depus on-line solicitări de finanțare în valoare totală de 4.206.106 de euro.

Valoarea maximă a finanțării care se poate obține pentru înființarea sistemelor de irigații prin intermediul DR-26 este de 500.000 de euro/ beneficiar, iar sprijinului public nerambursabil este de 65% din costurile eligibile.

În cadrul acestei linii de finanțare sunt eligibile investiții privind înființarea sistemelor locale de irigații la nivelul fermei, inclusiv montarea sistemelor de contorizare a apei, construcția sau modernizarea bazinelor de colectare și de stocare a apei de irigat, precum și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă.

De asemenea, prin proiect, sunt finanțate cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile, onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate. Prin DR-26 se pot deconta și cheltuielile cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc.

Pentru întocmirea documentației necesare depunerii cererii de finanțare, toți cei interesați au la dispoziție pe pagina www.afir.ro, la secțiunea Finanțare, Ghidul solicitantului și anexele aferente intervenției DR-26 – click aici pentru acces direct. (Foto: Freepik) 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2