Tehnologii

202

AFIR anunță primirea proiectelor pentru ”Înființarea sistemelor de IRIGAȚII”

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea primei sesiuni din 2024 de depunere a Cererilor de finanţare pentru DR-26 „Înființarea sistemelor de irigații”.

Alocarea este de 102.421.176,00 Euro, iar durat sesiunii va avea ca limită data de 14 mai 2024

Scop

Sesiunea contribuie la Obiectivul Specific 2 din art. 73 și 74 ale R(UE) 2021/2115 din 02.12.2021 „Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, (...), inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare”.  

Obiective

Înființarea sistemelor de irigații în zone care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă și înființarea sistemelor noi de irigații (se finanțează întregul circuit al apei, sursă - plantă). 

Beneficiari

Fermieri și formele asociative ale acestora, cu excepția persoanelor fizice, constituiți ca:

Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și completările ulterioare;

Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);

Institutele de cercetare – dezvoltare, stațiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universități având în subordine/structură stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol şi/sau ferme de dezvoltare – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA;

Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);

Societate cooperativă agricolă înființată în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;

Cooperativă agricolă înființată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;

Grup de producători și Organizație de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;

Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor.

Sprijin nerambursabil

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăși  500.000 euro/ beneficiar. 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2