Zootehnie

247

Lucrări de sezon pentru apicultori

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Specialiștii în apicultură, citați de AZM, recomandă executarea principalelor lucrări care trebuie desfășurate în stupină în această perioadă. Acestea sunt:

 • Îndepărtarea fără zgomot a gheţii şi a zăpezii de pe scândurelele de zbor ale stupilor;
 • Curățarea urdinişurilor de albinele moarte şi pregătirea vetrei de stupină pentru zborurile de curăţire;
 • Stimularea efectuării zborului de curăţire. Zborul de curăţire al familiilor de albine dă informaţii preţioase despre starea de sănătate a familiei de albine, astfel:familiile puternice efectuează zborul de curățire pe parcursul a 30-40 minute;un număr redus de albine la zbor arată că familia este slabă sau bolnavă;albinele care au un comportament de parcă ar căuta ceva, fiind aşezate pe pereţii stupului arată că familia nu are matcă;albinele cu abdomenul umflat sau apariţia fecalelor pe scândurica de zbor denotă faptul că în stup există miere în fermentaţie sau albinele sunt bolnave de nosemoză;prezenţa resturilor de ceară în cantitate mare la urdiniş, pe scândurica de zbor arată că familia de albine a fost atacată de şoareci;dacă din familie nu ies albine, iar la lovirea cu mâna a peretelui din faţă al stupului acestea nu reacţionează înseamnă că familia a pierit. Acești stupi se închid la urdiniş pentru a nu pătrunde albinele hoaţe la începutul primăverii.
 • familiile puternice efectuează zborul de curățire pe parcursul a 30-40 minute;
 • un număr redus de albine la zbor arată că familia este slabă sau bolnavă;
 • albinele care au un comportament de parcă ar căuta ceva, fiind aşezate pe pereţii stupului arată că familia nu are matcă;
 • albinele cu abdomenul umflat sau apariţia fecalelor pe scândurica de zbor denotă faptul că în stup există miere în fermentaţie sau albinele sunt bolnave de nosemoză;
 • prezenţa resturilor de ceară în cantitate mare la urdiniş, pe scândurica de zbor arată că familia de albine a fost atacată de şoareci;
 • dacă din familie nu ies albine, iar la lovirea cu mâna a peretelui din faţă al stupului acestea nu reacţionează înseamnă că familia a pierit. Acești stupi se închid la urdiniş pentru a nu pătrunde albinele hoaţe la începutul primăverii.
 • Pentru stimularea şi controlul zborului de curăţire, în zilele însorite ale lunii februarie se poate înlătura împachetajul existent al stupilor şi chiar capacele stupilor;
 • Continuarea supravegherii modului cum iernează familiile de albine prin analiza zumzetului albinelor (controale auditive periodice) şi analiza „foii de control” pusă pe fundul stupului ori de cate ori timpul permite acest lucru;
 • Completarea rezervelor de hrană la familiile ce au rezerve insuficiente prin administrarea de turte din pastă de miere şi zahăr pudră, șerbet administrat sub formă de turte sau zahăr candi;
 • Pentru prevenirea nosemozei este bine ca turtele de zahăr să fie preparate cu extracte de plante (tip Protofil) doza fiind de 340 ml/10 kg de pastă obţinută, având grijă ca Protofilul să fie bine omogenizat în sirop sau miere şi apoi să fie adăugat la zahărul pudră;
 • Foarte importante pentru dezvoltarea familiilor de albine sunt turtele proteice care nu se vor administra în această lună dacă, la cel puţin 2 săptămâni de la administrarea acestora, timpul nu permite efectuarea zborurilor de curăţire, situaţie greu previzibilă; de aceea pentru mai multă siguranţă este bine ca aceste turte să fie administrate începând cu a doua jumătate a lunii martie;
 • Completarea proviziilor se poate face şi cu rame cu miere din rezervă sau de la familiile unde se apreciază că există un excedent (prin rapida apreciere a greutăţii stupului); familia în cauză este introdusă într-o încăpere încălzită, se deschide şi se despachetează uşor, se observă poziţia ghemului şi se amplasează fagurii cu hrană lateral ghemului, astfel încât albinele să ia contactul cu acesta;
 • Administrarea turtelor sau zahărului candi se face direct pe vatra stupinei în cantitate de 700g-1kg/familie de albine, la interval de 2-3 săptămâni în funcţie de rezerva de hrană existentă în faguri şi de consum;
 • Continuarea lucrărilor care ţin de asigurarea materialului şi echipamentului apicol pe anul în curs în funcţie de producţia planificată (repararea, curăţirea, dezinfectarea, vopsirea stupilor, încheierea şi însârmarea ramelor, achiziţionarea materialelor și a echipamentelor necesare).

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2