Repere

148

Noutăți legislative care vizează agricultura și dezvoltarea rurală

autor

infoFERMA.ro

distribuie

În cursul lunii octombrie 2022, au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative:

- HG nr. 1.238/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalității de verificare și control pentru schema de finanțare în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

- HG nr. 1.239/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane.

- HG nr. 1.240/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, a condițiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană .

- Ordin nr. 2.482/2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia cocoș de munte (Tetrao urogallus), pentru perioada septembrie—30 noiembrie 2022.

- Ordin nr. 300/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea unei noi sesiuni de depunere a cererii de înscriere în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, aprobat prin Legea nr. 195/2018, precum și a unei noi sesiuni de depunere a cererii de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobat prin Legea nr. 227/2018.

- HG nr. 2.202/2022 pentru modificarea art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal.

- HG nr. 1.209/2022 privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu și al plății pentru tinerii fermieri.

- HG nr. 1.197/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

- HG nr. 1.227/2022 privind aprobarea Strategiei naționale pentru păduri 2030.

- Ordin nr. 299/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

- Ordin nr. 2.534/2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor și a Ghidului de bune practici privind îngrijirea și conducerea arboretelor.

- Ordin nr. 2.525/2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor și a Ghidului de bune practici privind alegerea și aplicarea tratamentelor.

- Ordin nr. 2.537/2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al regenerărilor și a Ghidului de bune practici privind regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al regenerărilor.

- Ordin nr. 2.536/2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor.

- Ordin nr. 2.533/2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate.

- Ordin nr. 155/2022 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile domeniului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

- Ordin nr. 155/2022 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile domeniului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

- Ordin nr. 1.705/2022 al ministrului antreprenoriatului și turismului privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului.

- Ordin nr. 323/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

- Ordin nr. 324/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană.

- Ordin nr. 325/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane.

- Ordin nr. 326/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă măsurii 08 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020.

- Lege nr. 285/2022 privind declararea bujorului ca floare națională a României.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2