Repere

195

PRECIZĂRI referitoare la proiectul care reglementează activitățile desfășurate cu produse de protecție a plantelor

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a postat în dezbatere publică un proiect de OUG prin care se reglementează activitățile desfășurate cu produse de protecție a plantelor de către operatorii economici pe teritoriul României, controalele oficiale și alte activități oficiale privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea și prestarea de servicii cu produse de protecție a plantelor.

Este nevoie de actualizarea cadrului juridic în domeniul produselor de protecție a plantelor în scopul armonizării legislației naționale cu legislația europeană privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea și prestarea de servicii cu produse de protecție a plantelor pe teritoriul României.

Totodată, utilizarea și comercializarea produselor de protecție a plantelor trebuie să se facă în condiții de siguranță de către distribuitorii și utilizatorii profesioniști și, în același timp, este nevoie de introducerea unor cerințe specifice pentru reglementarea activității de utilizare a produselor de protecție a plantelor.

Astfel, una dintre actualizările juridice, reglementează CLASIFICAREA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN DOUĂ CATEGORII, după cum urmează:

produse pentru uz profesional, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, ca produse cu toxicitate acută din categoria 1, 2 și 3 care conțin pictograma GHS06 (cuvânt de avertizare). 

În această categorie se regăsesc actualele produse clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) a căror reglementare este foarte strictă în prezent.

Produse pentru uz neprofesional, altele decât cele prevăzute anterior

Și în momentul de față produsele de protecția plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) sunt strict reglementate, conform legislației în vigoare*. Prin actul normativ propus de MADR nu se aduce nicio restricție suplimentară cu privire la categoriile de produse de protecție a plantelor pe care fermierii le pot folosi, ci doar se aliniază la legislația europeană privind clasificarea și etichetarea.

În vederea descurajării faptelor privind producerea, deținerea sau utilizarea, precum și punerea în circulație a produselor de protecție a plantelor ilicite, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, prin proiectul de act normativ au fost stabilite și infracțiuni.

Faptele stabilite și sancționate ca infracțiuni sunt aplicabile DOAR persoanelor fizice și juridice neautorizate pentru comercializarea, deținerea și utilizarea produselor de protecție a plantelor de uz profesional (clasificate în prezent ca foarte TOXICE (T+) și TOXICE (T), de ex.: fosfura de aluminiu).

De asemenea, dintre principalele reglementări propuse prin acest act normativ menționăm:

Pe teritoriul României se comercializează și utilizează doar produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.

Unele categorii de produse de protecție a plantelor pot fi utilizate numai de către utilizatorii profesioniști instruiți și certificați.

Totodată, utilizarea și comercializarea produselor de protecție a plantelor poate fi realizată în condiții de siguranță doar de către distribuitorii și utilizatorii profesioniști.

Se introduc unele cerințe specifice pentru reglementarea activității de utilizare a produselor de protecție a plantelor.

Activitățile de reambalare ce nu au fost prevăzute în actele normative anterioare se vor reglementa prin acest act normativ.

Se actualizează activitatea privind importul produselor de protecție a plantelor.

Se reglementează efectuarea controlului oficial și a altor activități oficiale.

Se stabilește necesitatea utilizării și comercializării produselor de protecție a plantelor în condiții de siguranță de către distribuitorii și utilizatorii profesioniști.

Se simplifică modalitatea de comercializare și utilizare a produselor de protecție a plantelor prin precizarea pe eticheta produselor a sintagmei „produs de protecție a plantelor pentru uz profesional”.

Se reglementează tratarea semințelor cu produse de protecție a plantelor omologate într-o țară terță, dar neomologate în România sau în alt sat membru destinate exportului.

Se actualizează condițiile de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități cu produse de protecție a plantelor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

*Legislația în vigoare la momentul acesta prevede, conform art. 7 din Ordonanța nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, care modifică art. 15 din  Ordonanța nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura, că produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) au regimul produselor reglementate cu stricteţe:

"a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea şi utilizarea lor vor fi înregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de persoane calificate, confirmate prin certificatul de atestare profesională, cu pregătire în domeniul agricol/biologic/ biochimic sau silvic, de nivel superior ori de nivel mediu, precum şi de mijloacele necesare depozitării, manipulării şi utilizării în siguranţă a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor şi de poluare a mediului înconjurător, precum şi pentru protejarea albinelor;

b) fabricanţii, importatorii, comercianţii, distribuitorii şi utilizatorii autorizaţi să desfăşoare activităţi cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor înregistra, în mod obligatoriu, la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror rază teritorială aceştia urmează să-şi desfăşoare activitatea;

c) sunt interzise comercializarea, distribuirea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) de către persoane fizice, precum şi de către persoane juridice neînregistrate/neautorizate;

d) utilizatorii autorizaţi pentru folosirea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor înregistra la unităţile fitosanitare şi inspectoratele teritoriale de muncă, care au obligaţia să notifice aceasta la inspectoratele judeţene pentru protecţia muncii, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială aceştia urmează să îşi desfăşoare activitatea;"

e) la distribuirea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), fabricanţii, importatorii şi distribuitorii înregistraţi au obligaţia să ceară cumpărătorului certificatul de înregistrare (pentru comercianţi şi distribuitori), iar utilizatorului autorizaţia de utilizare, să le verifice valabilitatea şi să le înregistreze într-un registru special de evidenţă a distribuirii acestor produse, potrivit autorizaţiilor eliberate. Registrele de evidenţă se sigilează şi paginile se numerotează de către unitățile fitosanitare."

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2