Repere

221

UNCSV a finalizat prima etapă a proiectului Erasmus destinat cooperativelor agricole

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Recent a avut loc prima mobilitate fizică din cadrul proiectului Erasmus+ ”Bune practici de guvernanță în cadrul cooperativelor agricole – GGPAC”, proiect nr. 2021-1-RO01KA220-VET-000025577, la care au participat 35 de manageri de cooperative din România, Grecia și Estonia.

În această perioadă, managerii cooperativelor prezenți în prima etapă a proiectului au fost găzduiți de Constantine Iliopoulos și Irini Theodorakopoulou în cadrul Institutul de Cercetare în Economie Agricolă (AGRERI) din Atena și în al cooperativelor/fermelor de succes din orașul Larissa, situate în zona centrală a Greciei.

În prima parte a mobilității, pentru o formare eficientă a managerilor cooperativelor, alături de noi au fost:

 • Moschos Korasidis, CEO, Federația cooperativelor agricole din Grecia;
 • Prof. Michael Fefes, expert în legislație cooperatistă;
 • Prof. Pavlos Karanikolas, expert în politici agricole europene;
 • Yiannis Mandalas, director cooperativa agricolă de mastic din Chios;
 • Theo Benos, cercetător cooperative agricole din Grecia;
 • Markos Legas, președinte al consiliului de administrație al cooperativei agricole Pegasus;
 • Panos Stamatis, președinte al consiliului de administrație al cooperativei agricole de vinuri Spata;
 • Christos Markou, președinte al consiliului de administrație, al cooperativei agricole KEOSOE;

Experții menționați mai sus ne-au prezentat următoarele:

 • Principii de bază ale cooperativelor de succes din Grecia, U.E. și la nivel mondial;
 • Organizarea, guvernanța și gestionarea sustenabilă și durabilă a cooperativelor;
 • Managementul și strategiile financiare ale cooperativelor agricole;
 • Ciclul de viață al cooperativelor agricole și opțiunile avute la îndemână;
 • Metode și instrumente de proiectare în comun a soluțiilor la problemele organizaționale, manageriale și de guvernanță ale cooperativelor agricole;
 • Numeroase studii de caz ale unor cooperative agricole din peste 30 de țări;
 • Metode și instrumente pentru înțelegerea și rezolvarea provocărilor organizaționale cu care se confruntă cooperativele agricole;
 • Simularea aprobării și implementării unor investiții colective prin cooperativă;
 • Cum să menții echilibrul între patronaj, proprietate și control;
 • Cum se măsoară performanța cooperativelor agricole;
 • Cum se finanțează, capitalizează și realizează strategiile în cadrul cooperativelor agricole.

Cea de a doua parte a mobilității, pentru a învăța și lucrurile practice din teren, s-a desfășurat în orașul Larissa, unde au fost vizitate următoarele:

1) Cooperativa agricolă THESgi;

2) Ferme membre ale cooperativei agricole THESgi;

3) Cooperativa agricolă KISSAVOS;

4) O fabrică de procesare oregano.

U.N.C.S.V. prin acest proiect și-a propus să ajute managerii cooperativelor agricole membre, în activitatea lor, contribuind la promovarea practicilor de bună guvernare în cadrul cooperativelor agricole și la dezvoltarea competențelor, prin formarea managerilor și schimbul de practici noi și inovatoare, inclusiv abordări multidisciplinare.

Următoarele două etape ale proiectului Erasmus+ se vor desfășura timp de câte o săptămână, anul următor, în Estonia și Franța.

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V. este beneficiarul unui proiect Erasmus+, ce oferă oportunităţi de mobilitate şi sprijin pentru dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport.

Împreună pentru viitor!

Echipa U.N.C.S.V.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2